Cynnig cysur ar ddydd Nadolig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Paul Baulch: Profiad o fod yn ddi-gartref

Mae dyn sydd â phrofiad o fod yn ddigartref ar strydoedd Caerdydd yn agor cegin arbennig ar ddydd Nadolig er mwyn rhoi bwyd, cwmni a chysur i bobl sy'n teimlo'n isel neu'n unig yn ardal Llanelli yn ystod cyfnod yr Ŵyl.

Dywed Paul Baulch, sy'n gogydd, ei fod wedi cael y syniad ar ôl treulio dros 10 wythnos yn gweithio mewn caffi yng Nghapel Ffordd Cowell yn Llanelli.

Busnesau a phobl leol sydd wedi cyfrannu'r bwyd a dywed Paul y bydd nifer o wirfoddolwyr yn ei helpu.

"Ma' hwn yn gyfle i mi wneud rhywbeth. Dwi ddim yn Gristion fy hun, ond rwy'n gwybod fod yr amser yma o'r flwyddyn yn gallu bod yn anodd iawn i nifer o bobl.

"Tra bod llawer yn mwynhau a dathlu mae yna nifer sy'n teimlo eu bod yn fwy ynysig fyth a bod y byd yn llawn anobaith," meddai.

"Dwi ddim yn hoff o'r amser yma o'r flwyddyn, mae'n rhy fasnachol. Dylai pobl dreulio mwy o amser yn edrych ar ôl ei gilydd yn hytrach na phoeni am anrhegion."

Dywed Paul, sy'n wreiddiol o Gaerdydd ei fod wedi treulio amser yn ddigartref ar strydoedd y brifddinas.

"Rwy'n gwybod beth mae o fel i fod yn ddi-gartref yr adeg yma o'r flwyddyn. Felly o'n i a fy ngwraig Jayne am helpu mas.

Disgrifiad o’r llun, Bydd y cinio Nadolig yn cael ei weini yn y capel

"Oherwydd bod gennyf broblemau iechyd, a phroblemau gyda fy nghlun byddaf yn dibynnu ar bobl eraill i weini'r bwyd ac i wneud y gwaith cario, ond y fi fydd yn coginio.

"Byddaf yn paratoi gymaint â gallaf o flaen llaw, ond bydd o'n golygu codi'n gynnar ar ddiwrnod 'Dolig."

Mae o'n disgwyl agor drysau Capel y Presbyteriaid ar Ffordd Cowell am 1 yh.

"Roeddwn yma (yn y capel) ar gyfnod cynllun gwaith rai misoedd yn ôl, a dyna lle cefais y syniad. Roeddwn yn meddwl mae'n siŵr y byddai'r lle yn segur ar ddydd Nadolig, felly pam ddim ei ddefnyddio."

Mae archfarchnadoedd lleol wedi rhoi bwyd a bisgedi, a phwdin. Yr unig beth sydd yn eisiau ar hyn o bryd yw llysiau.

'Mynd yn drech'

Mae elusen y Samariaid hefyd yn cydnabod fod cyfnod y Nadolig yn gallu bod yn anodd i rai.

Dywed y Samariaid y bydd yna wirfoddolwyr ar ddyletswydd yn ystod y Nadolig yn ateb galwadau ffôn pobl sy'n ei chael yn anodd i ymdopi.

Maen nhw'n disgwyl ateb hyd at 15,000 o alwadau bob diwrnod yn y DU ac Iwerddon dros gyfnod yr Ŵyl.

Dywedodd llefarydd: "Mae'r amser yma o'r flwyddyn yn gallu bod yn anodd iawn ac rydym am adael i bobl wybod fod y Samariaid yma i'w helpu pe bai pethau'n dechrau mynd yn drech.

"Tra bod nifer o wasanaethau eraill ar gau ar gyfer cyfnod yr Ŵyl, fe fydd ein gwirfoddolwyr ar gael yn ateb galwadau pob awr o'r dydd.

"Ar ôl dweud hynny mae'r cyfnod yn dilyn y Nadolig hefyd yn gallu bod yn anodd a phrysur i'r Samariaid.

"Mae hyn gan fod nifer o bobl yng nghwmni eu teuluoedd dros yr Ŵyl, ac yna yn mynd adref gan adael rhai yn teimlo yn unig ac yn ynysig ar ddechrau flwyddyn arall."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol