Gareth Warburton yn rhan o Ras Siôn Corn gynta' Caernarfon

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, other
disgrifiad o’r llunHon fydd y Ras Sion Corn gynta' i gael ei chynnal yng Nghaernarfon

Bydd athletwr Olympaidd ymhlith y rhedwyr, wrth i Ras Siôn Corn gael ei chynnal am y tro cynta' yng Nghaernarfon.

Mae Gareth Warburton, a redodd y ras 800m yn y Gemau Olympaidd yn Llundain y llynedd, yn rhan o'r digwyddiad i godi arian ar gyfer elusen canser plant lleol 'Gafael Llaw'.

Mae'r elusen o Gaernarfon yn ceisio codi £100,000 dros dair blynedd ar gyfer Ward y Plant yn Ysbyty Gwynedd, gwasanaeth Clic Sargent sy'n darparu gofal ar gyfer plant â chanser, ac Ysbyty Plant Alder Hey.

Mae'r ras 5 cilometr yn cychwyn yng Nghlwb Rygbi Caernarfon, gan fynd o gwmpas y dref a thrwy ganol Castell Caernarfon.

Mae yna hefyd ras 1 cilometr i blant.

Bydd y ras plant yn cychwyn am 11:30yb, a'r rasys oedolion am hanner dydd.

Alaw Griffiths, 6 oed, o Lanwnda, fydd yn cychwyn y ras. Ym mis Mehefin 2013, cafodd ddiagnosis am fath o lewcemia, sy'n golygu mwy na dwy flynedd o driniaeth.

'Ymateb gwych'

ffynhonnell y llun, other
disgrifiad o’r llunBydd yr athletwr Olympaidd Gareth Warburton ymhlith y rhedwyr yng Nghaernarfon ddydd Sul

Bydd enwau adnabyddus eraill o'r ardal yno ar gyfer y ras, gan gynnwys y gyflwynwraig teledu Mari Lovgreen, a bydd adloniant gan Seindorf Arian Llanrug a Chôr Caernarfon.

Dywedodd Tim Lloyd o elusen Gafael Llaw: "Dyma'r tro cyntaf i ni drefnu Ras Siôn Corn yng Nghaernarfon, ac rydym yn disgwyl ymateb gwych.

"Mae'n ddigwyddiad teuluol a 'da ni'n annog pobl i gerdded neu redeg y cwrs.

"Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn cael siwt Siôn Corn, a phan fyddan nhw wedi cwblhau'r cwrs byddan nhw'n cael eu croesawu gyda mins pei a diod boeth!"

Bydd yr holl arian a godir ar y diwrnod yn mynd i gefnogi plant lleol sydd yn diodde' o ganser, ac meddai Tim Lloyd:

"Mae'n ffordd wych o ddechrau dathlu'r Nadolig tra'n cefnogi plant lleol gyda chanser."