Ymosodiad ar fachgen 12 oed gydag anawsterau dysgu

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn apelio am dystion wedi ymosodiad ar fachgen 12 oed sydd gan anawsterau dysgu.

Cafodd y bachgen ei gicio a'i bwnio y tu allan i Ganolfan Gymunedol Llaneirwg, mewn cae ger archfarchnad Tesco tua 8yh nos Fawrth. Achosodd hyn gleisiau ac mae ei wyneb wedi chwyddo.

Mae dau o fechgyn lleol 14 a 12 oed wedi eu harestio a'u rhyddhau ar fechnïaeth tra bod swyddogion yn parhau i wneud ymholiadau.

Dywedodd y swyddog heddlu Alun Nevett: "Pan ddechreuodd yr ymosodiad ar y cae, fe redodd nifer o bobl ifanc allan o'r ganolfan gymunedol ac ymgasglu ger yr ardal.

"Gallai'r bobl ifanc yma fod yn dystion ac 'rydyn ni yn gofyn iddyn nhw neu ei rhieni gysylltu gyda Heddlu'r De."