Carchar i werthwr cyffuriau o Wrecsam

Cyhoeddwyd

Rhoddwyd dedfryd o ddwy flynedd a hanner o garchar i werthwr cyffuriau o Wrecsam er ei fod yn ceisio mynd i'r afael a'i broblem cyffuriau ers iddo gael ei arestio ym mis Ebrill.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Gavin James White 28, wedi llwyddo i gael lle ar gwrs saer coed.

Ond dywedodd y barnwr Rhys Rowlands, nad oedd yn gallu cytuno i gais yr amddiffyniad i roi dedfryd wedi ei ohirio.

"Dy ddewis di oedd cymryd y risg o ddelio cocên, sydd yn gyffur dosbarth 'A' ac mae rhaid i ti gymryd y canlyniadau."

Dywedodd y barnwr ei fod wedi cymryd i ystyriaeth fod White, o Y Wern yn Wrecsam, wedi pledio'n euog i fod a chocên gwerth £900 yn ei feddiant, gyda'r bwriad o'i werthu.

Dywedodd Mark Connor ar ran yn amddiffyn: "Ers iddo gael ei arestio mae wedi cyfeirio ei hun i'r Fenter Cyffuriau Arch ac wedi cofrestru ar gwrs saer coed.

"Mae o wedi penderfynu cymryd camau positif gyda'i fywyd."