Diogelu gwasanaethau yw nod Cyngor Sir Fynwy yn eu cyllideb

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cynghorydd Peter Fox, Trafod Cyllideb Cyngor Sir Fynwy

Mae'n edrych yn debyg l y bydd trethdalwyr Sir Fynwy yn gweld eu treth cyngor yn codi 3% y flwyddyn nesaf.

Mi fydd Cabinet y cyngor yn cyfarfod ddydd Mercher i drafod cyllideb y flwyddyn nesaf gan wybod eu bod am dderbyn £9m yn llai gan Llywodraeth Cymru.

Mae'r gyllideb arfaethedig yn gweld gwariant ar addysg wedi ei ddiogelu, a gwasanaethau cymdeithasol yn derbyn cynnydd.

Ond dywed y cyngor hyd yn oed o fewn addysg a gwasanaethau cymdeithasol fe fydd yna arbedion mewn rhai mannau wrth i'r arian gael ei flaenoriaethu ar wasanaethau rheng flaen.

Cadw gwasanaethau

Meddai Cynghorydd Phil Murphy, aelod cyllid Cabinet y Cyngor: "Ein hegwyddorion trwy gydol y broses yma ydi gofyn sut y medrwn gadw ein gwasanaethau presennol yn hytrach na gofyn pa rai'r dyliwn eu torri.

"Rydym wedi gofyn i'r gymuned i helpu ni gyda hyn trwy drafodaeth uniongyrchol.

Ychwanegodd fod y gyllideb yn diogelu gymaint o wasanaethau ag sy'n bosib "ond mae'n rhaid i ni ddarganfod £1m arall o arbedion er mwyn cael cyllideb gytbwys."

Mae'r cynigion yn cynnwys, gwell targedu o raeanu ffyrdd, cyfuno canolfannau gwybodaeth twristiaeth ac atynfeydd diwylliannol, diffodd goleuadau stryd mewn rhai mannau rhwng hanner nos a 5yb, torri nôl ar ddefnydd swyddfeydd, edrych ar weithio llai o oriau ychwanegol yn ogystal â chreu gwasanaeth casglu sbwriel sy'n gost niwtral.

Dulliau arloesol

Meddai, Arweinydd y Cyngor, Cynghorydd Peter Fox: "Rydym wedi gwneud arbedion anferthol yn barod oherwydd y newidiadau i'n ffordd o weithio.

"Ond mae gorfod gwneud arbedion mawr fel hyn yn annisgwyl, rydym yn gorfod edrych ymhellach. Rydym yn benderfynol i fabwysiadu ffyrdd arloesol i gadw gymaint o'n gwasanaethau ag sy'n bosib."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol