Corff mewn afon: 'Dim yn amheus'

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu De Cymru wedi dweud nad ydyn nhw'n trin marwolaeth dyn 26 oed, a gafodd ei ddarganfod mewn afon, fel un amheus.

Cafodd plismyn eu glaw i ardal wrth ymyl Ffordd Gurnos wedi adroddiadau bod corff yn Afon Tawe brynhawn dydd Mawrth.

Cafodd tri chriw o ddiffoddwyr o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru hefyd eu gyrru i'r safle.

Mae'r heddlu'n dal i ymchwilio i'r farwolaeth ac mae'r teulu a'r crwner wedi cael gwybod am y datblygiadau.