Amazon: Amodau gwaith yn 'uffernol'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Amazon yn cyflogi rhyw 2,000 yn y stordy yn Abertawe

Mae cyn-weithiwr yn warws Amazon ar gyrion Abertawe wedi dweud bod yr amodau gwaith yno yn "uffernol".

Dywedodd Huw Evans, sy'n dod o Bontardawe, wrth raglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru, ei fod o "wir wedi blino yn gorfforol ac yn feddyliol" wedi iddo weithio yn y warws am 10 wythnos.

Ddydd Gwener, penderfynodd Huw gerdded allan a gadael ei swydd, wedi iddo weithio yno am 10 wythnos ar gytundeb dros dro i gynilo ychydig o arian cyn y 'Dolig.

Meddai: "Do'n i'n methu credu mod i wedi para' mor hir."

Yn ôl Mr Evans, roedd gweithwyr yn cael eu monitro'n gyson a'u trin 'fel robotiaid'. Doedd o ddim yn teimlo eu bod nhw'n cael seibiant digonol yn ystod y shifftiau, ac mae o'n honni eu bod nhw'n gweithio tuag at dargedau afrealistig i'w cyrraedd yn gyson.

'Un toiled'

Er iddo gyfaddef ei fod yn disgwyl i'r swydd fod yn heriol yn gorfforol, doedd o ddim wedi disgwyl amgylchiadau o'r fath.

Ychwanegodd: "Doeddwn i ddim yn sylwi mor wael oedd yr amgylchiadau yno, pa mor drist neu 'depressed' oedd pobl yno".

Mae'n debyg mai dim ond un toiled oedd ar gael, oedd yn golygu bod rhwng 300 a 400 o ddynion yn aros i'w ddefnyddio.

Ddydd Mercher diwethaf, roedd cinio Nadolig i'r holl staff, a phawb yn cael hanner awr i'w fwynhau. Ond yn ôl Huw, erbyn iddo aros am chwarter awr i gael ei ginio, a cherdded at beiriant 'clocio mewn' am bum munud, dim ond 10 munud o seibiant gafodd o.

Ymchwiliad Panorama

Daw'r honiadau yn dilyn adroddiad ar raglen BBC Panorama fis Tachwedd, wnaeth ganfod y gallai'r amodau gwaith yno achosi "salwch meddyliol a chorfforol".

Dyna oedd barn yr Athro Michael Marmot - sy'n arbenigwr ar bwysau gwaith - pan ddangoswyd fideo iddo gafodd ei ffilmio'n gyfrinachol.

Roedd disgwyl i ohebydd y BBC gafodd waith yno gerdded hyd at 11 milltir yn ystod shifftiau nos yn ogystal â chasglu archebion bob 33 eiliad.

Dywedodd y gohebydd, Adam Littler: "Mae'n ymddangos i mi fod y galw am effeithlonrwydd ar draul iechyd a lles yr unigolyn. Mae angen cydbwysedd."

'Diogelwch yn flaenoriaeth'

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran y cwmni eu bod nhw "yn gwadu'r cyhuddiad bod Amazon yn ecsbloetio'u gweithwyr mewn unrhyw ffordd. Diogelwch ein gweithwyr yw'n blaenoriaeth, ac rydym yn cydlynnu â phob rheol a chyfraith.

"Mae arbenigwr annibynnol wedi ymweld â'r safle, ac yn dweud bod y swyddi'n debyg iawn i swyddi diwydiannol eraill, ac nad ydyn nhw'n cynyddu risg salwch corfforol a meddyliol.

"Mae Amazon yn falch o gael graddfa ddiogelwch llawer yn uwch na chwmniau yn yr un diwydiant.

"Cafodd ein holl weithwyr gyfle i cael cinio Nadolig am ddim. Fe gawson nhw seibiant hirach na'r arfer er mwyn ei fwynhau, gan ddychwelyd at eu gwaith pan oedden nhw wedi gorffen eu pryd.

"Gyda'n gilydd, rydym ni'n gweithio'n galed i sicrhau ein bod ni'n well yfory, nag oedden ni heddiw."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC