Llai yn yfed alcohol yn aml yng Nghymru nac yn Lloegr a'r Alban

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
8% o drigolion Cymru sy'n yfed yn aml, yn ôl yr arolwg

Yn ôl ffigyrau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), mae nifer y bobl sy'n yfed alcohol yn aml, yn is yng Nghymru nac yn unrhyw ardal yn Lloegr a'r Alban.

13,000 o bobl dros 16 oed o Gymru, Lloegr a'r Alban gymrodd ran yn yr arolwg.

Dywedodd 8% o drigolion Cymru eu bod nhw wedi yfed alcohol ar bump neu fwy o ddyddiau yn yr wythnos ddiwethaf, o'i gymharu ag 11% ar gyfartaledd ledled y tair gwlad.

Yn Ne Orllewin Lloegr, roedd 17% o oedolion yn dweud eu bod nhw wedi yfed ar bump neu fwy o ddyddiau yn yr wythnos ddiwethaf, dros ddwbl y nifer yng Nghymru.

Mae canlyniadau'r arolwg yn dangos bod 55% o oedolion Cymru yn yfed o leia' unwaith yr wythnos, sydd eto yn is na'r cyfartaledd yn y tair gwlad, 58%.

Ers 2005, mae'r nifer o bobl sy'n yfed yn aml wedi gostwng ar y cyfan. 14% o ddynion sy'n yfed yn aml erbyn hyn, 22% oedd y ganran yn 2005. Mae canran y merched hefyd wedi gostwng o 13% i 9%.

Ymysg pobl ifanc rhwng 16 a 24, mae'r ganran wedi hanneru. 5% o ddynion a 2% o ferched sydd erbyn hyn yn dweud eu bod nhw'n yfed yn aml.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol