Thomas Smith wedi marw o lid yr ymennydd ar ei ben-blwydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunAr ei wyliau yn Ne Cymru oedd Thomas Smith pan ddechreuodd deimlo'n sâl

Mae cwest wedi clywed fod bachgen wedi marw o lid yr ymennydd ar ei ben-blwydd yn 13 oed ar ôl i ysbyty roi tabledi lladd poen syml iddo.

Roedd Thomas Smith wedi mynd i Ysbyty'r Tywysog Charles ym Merthyr Tudful gyda chur pen a phoenau yn ei wddf.

Clywodd y cwest yng Nghaerdydd ei bod hi'n bedair awr cyn i feddygon roi unrhyw gyffuriau gwrthfiotig i drin y symtomau llid yr ymennydd. Roedd y bachgen yn cael problemau difrifol wrth anadlu erbyn hynny ac wedi dechrau troi'n las.

Bu farw o'r haint yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd yn ddiweddarach.

Dywedodd Dr Kwong-Tou Yip wrth y cwest: "Wrth edrych yn ôl, fe ddylen ni fod wedi rhoi cyffuriau gwrthfiotig iddo'n llawer cynt.

"Os ydych yn dechrau triniaeth felly'n gynt mae yna bosibilrwydd o wella ac achosi llai o niwed niwrolegol."

Ar wyliau

Roedd Thomas, o Cannock yn Sir Stafford, ar wyliau yn ne Cymru gyda'i deulu pan gafodd ei daro'n wael.

Dechreuodd y bachgen, a oedd yn bêldroediwr talentog, gwyno gyda chur pen. Gan ei fod yn aml yn cael cur o'r fath, wnaeth ei rieni, Andrew ac Emma Smith, ddim poeni'n ormodol ar y cychwyn.

Ond clywodd y cwest ei fod yn diodde' o fath angeuol o lid yr ymennydd, sydd ddim yn achosi brech ar y croen.

Aeth y teulu ag ef at feddyg teulu y tu allan i oriau meddygfa, a chafodd ei anfon i'r ysbyty wedi i'r cur fethu â chilio ar ôl tridiau.

Roedd meddygon yn credu i ddechrau fod ganddo diwmor ar yr ymennydd a chafodd dabledi lladd poen tra bod rhagor o brofion yn cael eu cynnal.

Dim ond ar gweld meddyg mwy profiadol - bedair awr ar ôl mynd i'r ysbyty - y cafodd ddiagnosis llid yr ymennydd.

Cafodd ffit funudau'n ddiweddarach a chafodd ei gludo i'r uned gofal dwys yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd.

Ond wnaeth o fyth wella a bu farw yno ym mis Mai, ar ddiwrnod ei ben-blwydd yn 13 oed.

'Achos anarferol'

Meddai'r Ymgynghorydd Plant, Dr Ezzat Afifi: "Mae'n wir bod gennym gyfrifoldeb proffesiynol i roi cyffuriau gwrthfiotig i Thomas.

"Ond dydw i ddim wir yn credu y byddai wedi gwneud unrhyw wahaniaeth eu rhoi'n gynnar.

"Roedd Thomas yn diodde' o un o'r mathau gwaetha' o lid yr ymennydd - hyd yn oed os ydych chi'n cael eich trin, mae 'na siawns o gymhlethdodau.

"Doedd achos Thomas ddim yn un arferol, roedd yn anodd ac yn ddryslyd, roedd wedi camarwain pobl gan fod ganddo hanes o gael cur pen yn aml."

Cafodd y cwest ei ohirio tan y flwyddyn newydd, pan fydd rhagor o dystiolaeth feddygol arbenigol yn cael ei gasglu.