Disgwyl glaw trwm yng Nghymru allai achosi llifogydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafwyd llifogydd mewn ardaloedd yn y gogledd ddechrau'r mis

Mae corff amgylcheddol yn rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus am y posibilrwydd o lifogydd yn lleol am fod 'na ddisgwyl glaw trwm dros y dyddiau nesaf.

Mae disgwyl i'r glaw effeithio canolbarth, gorllewin a dwyrain Cymru erbyn bore Mercher ac y bydd yn para tan fore Iau.

Y darogan yw mai yn yr ardaloedd yn y gorllewin y bydd y glaw trymaf yn y prynhawn.

Mi allai'r glaw olygu y bydd yna rybuddion llifogydd yn cael eu cyhoeddi, meddai Cyfoeth Naturiol Cymru.

Y peryg arall ydy bod gwteri yn cael eu blocio achos bod na ddail ar y ddaear. Mi allai hyn olygu hefyd y bydd yna lot o ddŵr ar y ffyrdd.

Mae CNC yn dweud wrth bobl am gadw golwg ar y rhagolygon tywydd ac i fod yn ofalus wrth yrru neu deithio.

Hefyd maent yn rhybuddio pobl i beidio cerdded na gyrru trwy ddŵr uchel am fod hyn yn medru bod yn beryglus.

Mae rhybuddion cyson am lifogydd i'w gweld ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol