Mackay ddim am 'ymddiswyddo'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun, Mae rheolwr Caerdydd wedi dweud ei fod eisiau aros gyda'r clwb

Mae Malky Mackay, rheolwr Caerdydd, wedi dweud na fydd yn ymddiswyddo er beirniadaeth y perchennog, Vincent Tan.

Roedd prif weithredwr y clwb, Simon Lin, wedi syfrdanu'r cefnogwyr pan ddywedodd mewn datganiad fod Mackay wedi cynddeiriogi Tan drwy ddweud ei fod yn gobeithio prynu chwaraewyr newydd ym mis Ionawr.

Ond mewn cyfweliad arbennig ar BBC Radio Wales, mae Mackay wedi dweud ei fod eisiau aros gyda'r clwb.

"Wna' i ddim ymddiswyddo," meddai. "Mae gen i ormod o falchder ac angerdd tuag at y gwaith."

Yn y cyfweliad mae'r rheolwr yn dweud nad oedd wedi cael gwybod dim am deimladau Tan nes i'r datganiad gael ei gyhoeddi ddydd Llun.

Dywedodd bod ganddo fwy o waith i wneud gyda'r clwb.

Meddai: "Mae'r gwaith mae'r staff wedi gwneud dros y ddwy flynedd a hanner diwethaf - dim ond tri chwarter o'r gwaith sydd wedi ei wneud yn fy marn i i wneud Caerdydd yn dîm cynaliadwy yn yr Uwchgynghrair.

'Codi gobeithion'

"Mae gen i griw grêt o chwaraewyr sydd yn cystadlu ar y lefel yma ac yn mwynhau gwneud hynny. Mae'r cefnogwyr yn mwynhau gweld ni'n chwarae ar y lefel yma a fy rôl i ydy gwneud yn siŵr bod hynny'n parhau.

"Fydda' hi ddim yn iawn i mi gerdded i ffwrdd am fod y perchennog ddim eisiau rhoi arian i mi ym mis Ionawr. 'Dw i wedi bod mewn sefyllfaoedd o'r blaen pan nad oes gan y bwrdd unrhyw arian."

Roedd y datganiad nos Lun yn dweud fod Tan wedi ei gynddeiriogi gan sylwadau Mackay ynglŷn â phrynu chwaraewyr newydd.

"Mae'n credu (Tan) bod gwneud hyn yn codi gobeithion cefnogwyr gan roi pwysau diangenraid ar y clwb.

"Ei farn ef yw bod y cyllid trosglwyddo, sydd wedi codi o £35m i £50m, yn dangos bod y rheolwr wedi ei gefnogi yn llwyr."

Mae'r datganiad yn dweud bod y £15m o orwario wedi golygu bod y clwb wedi gorfod cael gwared ar y pennaeth recriwtio Iain Moody a bod yna ddim ceiniog ar gael i wario ym mis Ionawr.

Bydd y cyfweliad yn cael ei ddarlledu yn llawn ar BBC Radio Wales Sport am 7:00yh ddydd Mawrth, Rhagfyr 17.

Straeon perthnasol