Damwain ar yr A486: menyw wedi brifo

Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr car wedi ei hanafu wedi i'r car wrthdaro gyda bws yng Nghaerfyrddin.

Fe ddigwyddodd y ddamwain tua 7.50yb ar yr A486 rhwng Pentrecwrt a Llandysul. Cafodd y fenyw oedd yn gyrru'r car Ford Fiesta help gan y gwasanaethau brys i ddod o'r cerbyd.

Dyw hi ddim yn glir pa mor ddifrifol yw ei hanafiadau.

Dydy gyrrwr y bws ddim wedi brifo a doedd na neb arall yn teithio ar y bws.

Mae'r A486 yn dal ar gau i'r ddau gyfeiriad.