Fferm Bysgod Penmon: 'Dim digon o oruchwylio'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunFferm Bysgod Penmon a dderbyniodd grant £5.2m gan Llywodraeth Cymru

Mae adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru wedi dod i'r casgliad na wnaeth Llywodraeth Cymru fonitro fferm bysgod fawr ar Ynys Môn yn ddigon gofalus.

Fe aeth Fferm Bysgod Penmon i ddwylo'r gweinyddwyr ar ôl derbyn gwerth £5.2m o arian cyhoeddus.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae eu systemau wedi newid yn sylweddol ers i'r fferm dderbyn y grantiau.

Costiodd y Fferm Bysgod £11.9m, ac roedd yn weithredol yn 2009 - roedd disgwyl y byddai'r fferm wedi agor yn 2003.

Mae gan y safle, sydd mewn hen chwarel ar arfordir Ynys Môn, berchennog newydd erbyn hyn.

Yn hwyr yn 2011 aeth y cwmni, Selonda UK, yn fethdalwyr ac ym mis Ionawr 2012 gwerthwyd eu hasedau am £1.2m.

'Gwendidau'

Yn ôl yr adroddiad, roedd y prosiect yn cynnig budd economaidd ac amgylcheddol, gyda'r potensial i greu 30 o swyddi.

Meddai'r Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan Thomas: "Mae fy adroddiad yn dangos yn glir rhai o'r gwendidau a arferai fod yn gysylltiedig â threfniadau rheoli grantiau Llywodraeth Cymru.

"Mae camau sylweddol wedi'u cymryd ers hynny i wella'r trefniadau hyn, a nod fy argymhellion yw cryfhau ymhellach y broses o reoli risgiau sy'n gysylltiedig â phrosiectau cymhleth sy'n derbyn arian cyhoeddus.'

Roedd Darren Millar AC, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol, yn dweud mai hwn yw'r adroddiad diweddaraf mae wedi ei weld yn nodi problemau rheoli grantiau gan y llywodraeth.

Meddai: "Mae'r diffygion a nodwyd yn debyg i'r rhai y mae'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wedi codi pryderon yn eu cylch mewn nifer o adroddiadau ar brosesau rheoli grantiau Llywodraeth Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

"Mae'r adroddiad yn amlygu pwysigrwydd sicrhau bod trefniadau grantiau yn ddigon cadarn i reoli'r risgiau sydd ynghlwm â'r prosiectau y maent yn eu cefnogi.

"Er ei bod yn galonogol gweld bod adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru wedi cydnabod gwelliannau o ran y trefniadau ar gyfer gweinyddu cynlluniau grantiau yng Nghymru, er mwyn sicrhau bod risgiau'n cael eu rheoli'n fwy effeithiol, mae hefyd yn glir bod lle i wella ymhellach."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol