Trin dyn byddar 'fel pe bai â dementia'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd "Mr W" driniaeth yn Ysbyty Nevill Hall, Y Fenni

Cafodd dyn byddar 80 oed ei drin "fel pe bai â dementia" gan nyrsys, gan nad fod neb wedi nodi fod ganddo broblemau clyw, yn ôl ombwdsmon Cymru.

Mae'r ombwdsmon dros dro, yr Athro Margaret Griffiths, wedi cadarnhau cwyn gan weddw'r dyn am y gofal a gafodd yn Ysbyty Nevill Hall yn Y Fenni.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi ymddiheuro.

Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n cyflwyno rheolau newydd er mwyn ceisio sicrhau nad yw pobl yng Nghymru sy'n ddall neu'n fyddar dan anfantais pan mae angen gofal iechyd arnynt.

Dilyn canllawiau

Wrth gadarnhau'r gwyn yn erbyn y bwrdd iechyd, dywedodd yr Athro Griffiths fod y bwrdd wedi methu â dilyn canllawiau wrth gadw cofnodion.

Aeth y dyn, sy'n cael ei adnabod yn yr adroddiad fel Mr W, i'r ysbyty am y tro cyntaf ym Medi 2011 gyda haint posib ar ei ysgyfaint, ac yna eto'r mis canlynol pan fu farw.

Cwynodd ei weddw, Mrs W, y gallai gofal ei gŵr fod wedi dioddef gan nad oedd y staff yn ystyried ei fyddardod er ei bod hi wedi dweud wrthynt.

Ni chafodd y teulu wybod am ddiagnosis o ganser ar Mr W pan oedd yn yr ysbyty, a dim ond cael gwybod am hynny gan eu meddyg teulu yn ddiweddarach a wnaethon nhw.

Dywedodd Mrs W bod ei gŵr wedi cael cathetr er nad oedd yn anymatal, gan ddweud ei bod yn credu fod hynny wedi digwydd er mwyn hwylustod y staff.

Ymddiheuriad

Dywedodd yr ombwdsmon dros dro fod y bwrdd iechyd wedi methu â:

  • Cofnodi trafodaeth glinigol gyda Mr W am ganlyniadau sgan;
  • Gwneud a chofnodi asesiadau risg yn ymwneud â'r perygl y gallai'r claf syrthio, a'r defnydd o ganllawiau, wrth y gwely;
  • Trafod gyda Mr W na chofnodi i gydsyniad i osod cathetr;
  • Dilyn canllawiau lleol a chenedlaethol am gynlluniau i yrru'r claf adref mewn modd effeithiol;
  • Cadw cofnodion priodol yn ymwneud â'r broses honno;
  • Dilyn y canllawiau perthnasol am gadw cofnodion.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cynnig ymddiheuriad llawn i deulu Mr W, ac wedi dweud wrthyn nhw pa gamau fydd yn cael eu cymryd.

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd: "Er na chafodd unrhyw argymhellion penodol eu gwneud ynglŷn ag ymwybyddiaeth o fyddardod, fe fydd disgwyl i'n staff wneud addasiadau i bobl byddar o dan y Ddeddf Gydraddoldeb (2010).

"Rydym wedi bod yn sefydlu hyfforddiant penodol i staff er mwyn gwella eu sgiliau cyfathrebu wrth ofalu am gleifion sy'n fyddar neu sy'n cael trafferth gyda'u clyw."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol