Toriadau i gamerau CCTV yn rhan o drafodaeth cyllid Môn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Pencadlys Cyngor Sir Ynys Môn yn Llangefni

Mae'n bosib bydd camerâu cylch cyfyng ar draws Ynys Môn yn diflannu fel rhan o doriadau'r Cyngor Sir.

Daw'r cynnig wrth i Bwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn ystyried torri £7.5m oddi ar gyllideb 2014/15 ar ôl i Lywodraeth Cymru gadarhau bydd eu cyllideb yn cael ei chwtogi o 3.9%.

Mi fuasai cael gwared ar gamerâu CCTV yng Nghaergybi, Llangefni, Amlwch, Biwmares a Phorthaethwy yn arbed £177,000 ac yn ond un o nifer o doriadau bydd rhaid i'r cyngor ei wneud er mwyn mynd i'r afael â'r bwlch ariannol.

Meddai deilydd portffolio cyllid y cyngor, y Cynghorydd Hywel Eifion Jones: "Gyda Llywodraeth Cymru yn cadarnhau'n ddiweddar y bydd ein cyllid ni'n mynd i lawr o 3.9 % y flwyddyn nesaf, byddwn yn wynebu nifer o benderfyniadau caled iawn.

"Mae penderfyniad ar ddyfodol camerâu CCTV, sydd ddim yn ddarpariaeth statudol, yn un ohonynt."

"Nid ydym wedi gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol eto wrth gwrs, a byddwn yn ymgynghori'n eang fel rhan o'r broses o lunio cyllideb y cyngor ar gyfer 2014 /15."

Mae disgwyl y bydd trethdalwyr y sir yn wynebu cynnydd o 5% ar dreth y cyngor, sy'n dod ar ben y 5% y cododd eleni.

Ychwanegodd arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Ieuan Williams: "Bydd toriadau o oddeutu £7.5m yn ergyd fawr i'r Awdurdod ac mae'n anochel y bydd rhaid inni dorri ar wasanaethau i bobl Môn.

"Mae hefyd yn bosib y cawn ein gorfodi i godi treth y cyngor hyd at yr uchafswm o 5% unwaith eto, gan na fydd cynnydd llai yn gynaliadwy."

"Bydd gan drigolion gyfle i leisio barn ar gynigion y gyllideb yn y Flwyddyn Newydd a byddwn yn eu hannog i gymryd rhan yn y broses ymgynghori."

Mewn cyfarfod llawn o'r Cyngor Sir trafodwyd sut y buasai'r Cyngor yn canfod arbedion o £16m dros y tair blynedd nesaf.

Mae drafft o Gynllun Corfforaethol y Sir yn argymell trawsnewid ffordd y mae gwasanaethau'n cael eu cynnal ar yr ynys gyda'r pwyslais yn cael ei roi ar gefnogi pobl fregus, datblygu'r economi a gwella safonau addysg.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol