Tân: Trigolion yn gadael cartref nyrsio

Cyhoeddwyd

Mae'r gwasanaeth tân wedi bod yn diffodd tân mewn cartref nyrsio yn Sir Ddinbych.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r cartref yn Nhrefnant am 5:36pm ddydd Llun.

Bu chwech o griwiau yno yn brwydro'r tân, sef y rhai o Lanelwy, Y Rhyl, Dinbych, Abergele, Prestatyn a'r Uned Rheoli a Phlatfform arbennig o'r Rhyl. Mae'r tân bellach wedi ei ddiffodd.

Bu'r diffoddwyr hefyd yn defnyddio offer anadlu arbennig.

Bu'n rhaid i holl drigolion y cartref adael oherwydd y tân, ac mae'r cyfan wedi cael eu hebrwng o'r adeilad yn ddiogel.

Roedd 31 o drigolion ac 20 o staff yn yr adeilad ar y pryd.

Yn ôl cynghorydd lleol Meirick Lloyd Davies fe gafodd y trigolion eu cludo i ysbyty leol rhyw dair milltir i ffwrdd yn Ninbych, a bod tîm gofal cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych wrth law i gynnig cefnogaeth a chyngor.

Credir bod y tân wedi dechrau mewn gwagle uwchben nenfwd yr adeilad, ac mae ymchwiliad i achos y tân eisoes wedi dechrau.