Symud pobl o'u cartrefi yn Llanelli wedi problem nwy

Cyhoeddwyd

Bu'n rhaid gwagio 80 o gartrefi yn ardal Llanelli nos Lun wedi adroddiadau bod nwy yn gollwng.

Cafodd yr awdurdodau eu galw wedi adroddiadau bod arogl nwy cryf yn Llanerch, ychydig wedi 6:00yh.

Ar ôl cynnal ymchwiliadau a thrafod gyda'r cwmni ynni, penderfynwyd symud trigolion oedd yn byw o fewn 100m i ardal Llanerch er mwyn sicrhau eu diogelwch.

Cafodd pobl eu cludo i Ganolfan Hamdden Llanelli, ond roedd hi'n bosib i bawb ddychwelyd i'w cartrefi yn ddiweddarach yn y nos.

Chafodd neb ei anafu yn y digwyddiad.

Yn y cyfamser, mae peirianwyr yn parhau i weithio i atgyweirio'r difrod i'r cyflenwad nwy.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Ian John, o Heddlu Dyfed Powys: "Rydym yn diolch i'r trigolion lleol am eu cydweithrediad a'u dealltwriaeth yn ystod y broses o symud pobl o'u cartrefi. Rydym yn gwerthfawrogi'r anghyfleustra ond roedd yn gwbl hanfodol er mwyn sicrhau diogelwch pawb yn yr ardal."