Ymchwilio i achos tân mewn cartre' gofal yn Nhrefnant

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd y rhan fwya' o'r difrod i do'r adeilad

Bydd arbenigwyr yn ymchwilio i achos tân mewn cartre' gofal yn Sir Ddinbych, a ddechreuodd nos Lun.

Roedd 31 o drigolion ac 20 o staff yn yr adeilad ar y pryd a chafodd y preswylwyr eu symud i lety dros dro wedi i'r tân gynnau tua 5:30yh.

Chafodd neb ei anafu yn y digwyddiad yn y cartre', sy'n gofalu am oedolion ifanc sydd wedi cael niwed i'r ymennydd.

Ar ei anterth, roedd yna 35 o ddiffoddwyr tân yn ceisio diffodd y fflamau.

Bu chwech o griwiau yno yn brwydro'r tân, sef y rhai o Lanelwy, Y Rhyl, Dinbych, Abergele, Prestatyn a'r Uned Rheoli a Phlatfform arbennig o'r Rhyl. Mae'r tân bellach wedi ei ddiffodd.

Bu'r diffoddwyr hefyd yn defnyddio offer anadlu arbennig.

Yn ôl cynghorydd lleol, Meirick Lloyd Davies, fe gafodd y trigolion eu cludo i ysbyty lleol rhyw dair milltir i ffwrdd yn Ninbych, ac roedd tîm gofal cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych wrth law i gynnig cefnogaeth a chyngor.

Credir bod y tân wedi dechrau mewn gwagle uwchben nenfwd yr adeilad a chafodd to'r adeilad ei ddifrodi'n sylweddol.

Mae swyddogion yn dal ar y safle yn sicrhau nad oes unrhyw berygl i'r tân ailgynnau.

Straeon perthnasol