Diswyddiadau Sharp yn Wrecsam yn 'sioc' i aelodau undeb

Cyhoeddwyd
disgrifiadErgyd i weithwyr Sharp

Mae un o gynrychiolwyr undeb Unite wedi beirniadu cwmni Sharp Electronics am fethu ag ymgynghori'n iawn cyn cyhoeddi wrth staff yn eu ffatri yn Wrecsam y byddai cannoedd ohonynt yn colli eu gwaith.

Dywedodd Brian Apsley fod yr undeb wedi cwrdd ag aelodau ar y safle yn Llai fore dydd Mawrth i drafod y diswyddiadau.

Clywodd staff ddydd Llun y byddai'r gwaith o gynhyrchu paneli haul yn y ffatri yn dod i ben fis Chwefror nesa', gyda chyfanswm o 615 o bobl yn colli eu gwaith.

Dywedodd Sharp y byddai 250 o staff parhaol yn cael eu diswyddo, a daeth i'r amlwg y byddai 365 o staff asiantaeth hefyd yn colli eu gwaith.

Yn ôl y cwmni, dydyn nhw ddim yn gallu cystadlu gyda'r farchnad Ewropeaidd.

Bydd 140 o staff yn parhau i gynhyrchu peiriannau microdon ar y safle.

Roedd Sharp wedi cyhoeddi cynllun ailstrwythuro ym mis Mai 2013.

'Sioc fawr'

Yn ôl undeb Unite, mae'r newyddion yn drist iawn - nid yn unig i'r ardal ond i'r sector cynhyrchu ym Mhrydain yn gyffredinol.

Mae'r undeb yn galw ar Sharp i wneud pob dim posib i gynnig cymorth i'r gweithwyr.

Yn ôl Mr Apsley, er gwaetha'r rhybuddion fod y sefyllfa yn anodd o fewn y diwydiant ynni haul, roedd y newyddion am y diswyddiadau wedi bod yn "sioc fawr" i'r staff.

Roedd hefyd yn feirniadol o'r modd y deliodd Sharp gyda'r cyhoeddiad, gyda gweithwyr yn cael gwybod trwy lythyr ddydd Llun - a hynny cyn i'r undeb gael gwybod unrhyw beth.

"Dydw i ddim yn ystyried hynny'n ymgynghoriad iawn," meddai.

Mae'r undeb nawr yn bwriadu cynnal trafodaethau gyda rheolwyr y safle ddydd Iau.

Dywedodd Mr Apsley mai'r flaenoriaeth gynta' fydd ceisio lleihau nifer y diswyddiadau, ond roedd yn cydnabod ei bod yn ymddangos fod y penderfyniad i gau'r uned paneli haul eisoes wedi'i wneud.

Dywedodd prif weithredwr Sharp yn Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica, Hiroshi Sasaoka, fod y penderfyniad wedi bod yn un anodd ond anochel o ystyried yr amodau busnes presennol.

'Marchnadoedd anoddach'

Meddai: "Rydym yn edifar ein bod yn gorfod dod â'r gwaith o gynhyrchu paneli haul i ben yn Wrecsam. Ein gweithwyr yw ein hased cryfa' ac rydym wedi bod yn ffodus i gael gweithlu ffyddlon, ymroddedig, sy'n gweithio'n galed, ers i ni ddechrau cynhyrchu yma yn 2004.

"Bydd y safle yn Wrecsam yn parhau i gynhyrchu peiriannau microdon, a byddwn yn ystyried datblygu cynnyrch arall."

Dywedodd Mr Sasaoka fod adran ynni haul Sharp yn cael ei ailstrwythuro ar hyn o bryd er mwyn sicrhau twf yn yr hirdymor.

"Bydd Sharp yn parhau i gynhyrchu offer ynni haul yn Ewrop, gan ehangu ein llyfrau cwsmer, wrth i ni symud tuag at fusnes ynni sy'n elwa o arbenigedd mewn meysydd cysylltiedig, gan gynnwys storio ynni a systemau rheoli," ychwanegodd.

"Mae'r marchnadoedd Ewropeaidd wedi mynd yn llawer anoddach dros y 18 mis diwetha'. Mae gostyngiad o 30% ym mhris unedau paneli solar yn Ewrop ar ddechrau 2012 wedi golygu fod y gwaith yn Wrecsam yn methu cystadlu yn y DU nag yn Ewrop."

'Ansicrwydd parhaus'

Dywedodd Ian Lucas, yr Aelod Seneddol dros Wrecsam: "Mae colli 615 o swyddi yn Sharp yn ergyd ofnadwy i Wrecsam.

"Hoffwn ddweud mor flin ydw i ar ran y rhai sy'n colli'u gwaith cyn y Nadolig, ac fe fyddaf yn gweithio gyda'r cyngor ac asiantaethau lleol eraill i'w cefnogi yn y cyfnod anodd yma.

"Mae polisi anhrefnus llywodraeth y DU ar ynni adnewyddol wedi bod yn ffactor pwysig yn y penderfyniad yma.

"Mae ansicrwydd parhaus wedi rhwystro buddsoddiad a bellach wedi costio 615 o swyddi."

'Anghynaladwy'

Dywedodd Gweinidog Busnes Llywodraeth Cymru Edwina Hart: "Mae'r cyhoeddiad yma yn newyddion pryderus iawn i weithwyr y cwmni a'u teuluoedd, yn enwedig gan iddo gyrraedd wythnos cyn y Nadolig.

"Mae cystadleuaeth ym marchnadoedd solar y DU ac Ewrop ynghyd â phwysau ariannol ehangach wedi gorfodi'r cwmni i wneud y penderfyniad anodd yma nawr.

"Mae Sharp wedi dweud wrthym fod y gwaith solar yn Wrecsam yn anghynaladwy ond eu bod yn ystyried datblygu cynnyrch ychwanegol ar y safle.

"Bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn edrych ar bob dewis posib i gefnogi'r safle, ac yn y cyfamser fe fyddwn ni a'n partneriaid yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi'r rhai sy'n wynebu diswyddo."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol