Warren Gatland i aros yn hyfforddwr rygbi Cymru tan 2019

Published
image copyrightHuw Evans picture agency
image captionMae Warren Gatland yn credu fod gan Gymru'r chwareawyr a'r strwythurau i fynd o nerth i nerth dros y blynyddoedd nesa'

Mae hyfforddwr rygbi Cymru Warren Gatland wedi ymestyn ei gytundeb tan ar ôl Cwpan y Byd yn 2019.

Dechreuodd Gatland ar ei swydd ym mis Rhagfyr 2007 ac ers hynny, mae Cymru wedi cipio'r Gamp Lawn ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ddwywaith - yn 2008 a 2012.

Cafodd seibiant yn gynharach eleni er mwyn arwain y Llewod yn ystod eu buddugoliaeth o 2-1 yn y gyfres yn Awstralia.

Daw'r newydd wedi i Gatland, sy'n dod o Seland Newydd, gael ei enwi'n hyfforddwr y flwyddyn yng ngwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC, wedi ei lwyddiant gyda'r Llewod.

Mewn datganiad gan Undeb Rygbi Cymru, dywedodd Gatland: "Rwyf wedi dewis aros yng Nghymru oherwydd fy hyder yn y chwaraewyr sydd gennym, y strwythurau hyfforddi rydym wedi'u datblygu a'r cynllun i hybu talent.

"Rwy'n gwybod fod gwledydd eraill sy'n adnabyddus am rygbi'n ein hystyried o ddifri fel gwrthwynebwyr sy'n gallu chwarae rygbi gwych ac mae hynny'n fy ysbrydoli i fynd â'r grŵp yma o chwaraewyr yn bellach fyth.

"Mae 'na lawer iawn o waith caled o'n blaenau ond, gyda chefnogaeth Undeb Rygbi Cymru, mae gan y garfan genedlaethol y gallu nawr i gyflawni'r hyn mae pobl Cymru eisiau.

"Mae ein chwaraewyr gorau nawr yn cael datblygu o fewn strwythur gwbl broffesiynol ac mae'r tîm wrth gefn yn cynnwys rhai o'r goreuon yn eu maes.

"Rwyf eisiau diolch i Undeb Rygbi Cymru a'r cyhoedd am eu cefnogaeth anhygoel i'r garfan genedlaethol ac rwy'n gobeithio talu'n ôl trwy roi fy holl egni proffesiynol i lwyddiant y tîm yn y blynyddoedd i ddod."

Straeon perthnasol