Colli 615 o swyddi yn ffatri Sharp yn Llai, Wrecsam

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, bbc
disgrifiad o’r llunMae cannoedd o staff ffatri Sharp yn Llai, Wrecsam, yn wynebu colli eu swyddi

Mae cwmni Sharp wedi cyhoeddi y byddan nhw'n rhoi'r gorau i gynhyrchu paneli haul yn eu ffatri yn Llai, gan arwain at gannoedd o ddiswyddiadau.

Dywedodd y cwmni y byddai 250 o weithwyr yn colli'u gwaith, ond yn ôl aelod seneddol Wrecsam Ian Lucas, bydd 365 o swyddi asiantaeth eraill hefyd yn cael eu colli gan ddod â'r cyfanswm i 615.

Cafodd y staff wybod y newyddion ddydd Llun.

Y bwriad yw cau'r safle fis Chwefror nesa', fel rhan o gynllun ailstrwythuro'r cwmni, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2013.

Dywedodd prif weithredwr Sharp yn Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica, Hiroshi Sasaoka, fod y penderfyniad wedi bod yn un anodd ond anochel o ystyried yr amodau busnes presennol.

'Marchnadoedd anoddach'

Meddai: "Rydym yn edifar ein bod yn gorfod dod â'r gwaith o gynhyrchu paneli haul i ben yn Wrecsam. Ein gweithwyr yw ein hased cryfa' ac rydym wedi bod yn ffodus i gael gweithlu ffyddlon, ymroddedig, sy'n gweithio'n galed, ers i ni ddechrau cynhyrchu yma yn 2004.

"Bydd y safle yn Wrecsam yn parhau i gynhyrchu peiriannau microdon, a byddwn yn ystyried datblygu cynnyrch arall."

Dywedodd Mr Sasaoka fod adran ynni haul Sharp yn cael ei ailstrwythuro ar hyn o bryd er mwyn sicrhau twf yn yr hirdymor.

"Bydd Sharp yn parhau i gynhyrchu offer ynni haul yn Ewrop, gan ehangu ein llyfrau cwsmer, wrth i ni symud tuag at fusnes ynni sy'n elwa o arbenigedd mewn meysydd cysylltiedig, gan gynnwys storio ynni a systemau rheoli," ychwanegodd.

"Mae'r marchnadoedd Ewropeaidd wedi mynd yn llawer anoddach dros y 18 mis diwetha'. Mae gostyngiad o 30% ym mhris unedau paneli solar yn Ewrop ar ddechrau 2012 wedi golygu fod y gwaith yn Wrecsam yn methu cystadlu yn y DU nag yn Ewrop."

'Ansicrwydd parhaus'

Dywedodd Mr Lucas AS: "Mae colli 615 o swyddi yn Sharp yn ergyd ofnadwy i Wrecsam.

"Hoffwn ddweud mor flin ydw i ar ran y rhai sy'n colli'u gwaith cyn y Nadolig, ac fe fyddaf yn gweithio gyda'r cyngor ac asiantaethau lleol eraill i'w cefnogi yn y cyfnod anodd yma.

"Mae polisi anhrefnus llywodraeth y DU ar ynni adnewyddol wedi bod yn ffactor pwysig yn y penderfyniad yma.

"Mae ansicrwydd parhaus wedi rhwystro buddsoddiad a bellach wëid costio 615 o swyddi."

'Angynaladwy'

Dywedodd Gweinidog Busnes Llywodraeth Cymru Edwina Hart: "Mae'r cyhoeddiad yma yn newyddion pryderus iawn i weithwyr y cwmni a'u teuluoedd, yn enwedig gan iddo gyrraedd wythnos cyn y Nadolig.

"Mae cystadleuaeth ym marchnadoedd solar y DU ac Ewrop ynghyd â phwysau ariannol ehangach wedi gorfodi'r cwmni i wneud y penderfyniad anodd yma nawr.

"Mae Sharp wedi dweud wrthym fod y gwaith solar yn Wrecsam yn anghynaladwy ond eu bod yn ystyried datblygu cynnyrch ychwanegol ar y safle.

"Bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn edrych ar bob dewis posib i gefnogi'r safle, ac yn y cyfamser fe fyddwn ni a'n partneriaid yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi'r rhai sy'n wynebu diswyddo."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol