Awdurdod tân: torri £1.2 miliwn

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMi fydd rhywfaint o'r arian yn dod o'r coffrau wrth gefn

Mae Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cytuno i doriad o £1.2 miliwn yn ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Ond mae'r aelodau hefyd wedi penderfynu cymryd £660,000 o arian sydd yn y coffrau wrth gefn er mwyn lleihau ar effaith y toriadau.

Mae hyn yn golygu y bydd y gwasanaeth yn wynebu'r posibilrwydd o wneud toriadau mwy llym y flwyddyn ganlynol.

Yr wythnos ddiwethaf mi benderfynodd aelodau'r awdurdod i wrthod y cynnig i gau rhai gorsafoedd fel ffordd o arbed arian.

Mi oedd 'na gynlluniau i gau gorsafoedd Trefyclo, Pont-iets, Trefaldwyn a Chymer.

Straeon perthnasol