Plas Madoc: ymgynghoriad ynglŷn â chau'r safle

Published
image captionMi allai canolfan ddŵr Waterworld hefyd gau

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi cychwyn i'r syniad o gau Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Plas Madoc ger Wrecsam.

Yr wythnos ddiwetha' fe benderfynodd pwyllgor craffu Cyngor Wrecsam gymeradwyo cau a dymchwel y ganolfan a chyfleusterau eraill.

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Llyr Gruffudd, wedi beirniadu'r penderfyniad.

Meddai: "Wedi'r Gemau Olympaidd mi wariodd Llundain £12 biliwn ar chwaraeon. 'Dw i'n ffeindio'r syniad mai etifeddiaeth y gemau yng Nghymru fydd cau pyllau nofio, campfeydd, a chyfleusterau hamdden eraill yn abswrd."

Yn ôl yr AC dros ogledd Cymru, fe ddylai'r cyngor wneud arbedion eraill sydd ddim yn effeithio ar iechyd pobl.

Arbedion

Mae'r awdurdod wedi bod yn adolygu 11 o gyfleusterau hamdden a chwaraeon y sir er mwyn trio gwneud arbedion ariannol o £13 miliwn yn y flwyddyn nesaf.

Mae'r cyngor, fel nifer o rhai eraill yng Nghymru, yn wynebu toriad i'w cyllideb.

Mae cynnal a chadw'r canolfanau hamdden yn costio £1.8 miliwn. Ond os oes modd eu had-drefnu gallai'r cyngor arbed mwy na £2 filiwn dros bum mlynedd.

Argymhelliad aelodau'r pwyllgor craffu oedd adeiladu canolfan hamdden newydd fyddai'n costio bron i £12 miliwn.

Ond mae'r cyngor yn ymgynghori efo pobl sydd yn defnyddio Plas Madoc er mwyn deall effaith cau'r lle.

Mi fydd y cynigion yn cael eu trafod gan y cyngor yn y flwyddyn newydd cyn y bydd unrhyw benderfyniad terfynol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol