Pallial: Rhyddhau dyn ar fechnïaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y dyn 76 oed ei ryddhau ar fechnïaeth hyd at Ebrill 2014

Mae swyddogion o'r Asiantaeth Droseddau Genedlaethol (NCA) wedi rhyddhau dyn 76 oed o Hen Golwyn ar fechnïaeth.

Cafodd ei arestio ar amheuaeth o ymosod ac ymosod yn rhywiol.

Dywedodd yr asiantaeth fod y troseddau honedig wedi digwydd yn erbyn saith bachgen mewn cyfnod rhwng 1975 a 1983, pan roedden nhw rhwng 8 ac 16 oed.

Cafodd ei holi mewn gorsaf heddlu lleol.

Fe oedd yr 18fed i gael ei arestio yn rhan o Ymgyrch Pallial gafodd ei sefydlu er mwyn ymchwilio i honiadau o gam-drin rhywiol hanesyddol o fewn y system ofal yng ngogledd Cymru.

Mae'r dyn wedi ei ryddhau ar fechniaeth hyd at fis Mawrth.

Arest 16 ac 17

Ym mis Tachwedd fe gafodd yr 16eg person ei arestio yn rhan o'r ymgyrch.

Mae'r dyn 65 oed o Gaerdydd yn cael ei amau o greulondeb yn erbyn plentyn neu blant, anwedduster difrifol ac ymosod.

Mae'r honiadau'n ymwneud â thri bachgen ac yn cwmpasu cyfnod rhwng 1970 ac 1981 pan roedden nhw rhwng 10 a 12 oed.

Cafodd y dyn ei ryddhau ar fechnïaeth tan fis Chwefror 2014.

Daeth yr 17eg arest ddechrau mis Rhagfyr wrth i heddlu arestio dyn 69 o Maidenhead ar amheuaeth o nifer o droseddau rhywiol yn erbyn bachgen rhwng 1984 a 1985 pan roedd y bachgen yn 14, ac wedyn yn 15 oed.

Mae ef wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth tan fis Mawrth 2014.

Yr ymgyrch

Ym mis Tachwedd dywedodd yr NCA eu bod wedi derbyn enwau neu ran o enwau 100 o bobl allai fod wedi cam-drin.

Ychydig fisoedd ynghynt - ym mis Gorffennaf - fe gyhoeddwyd Adroddiad Jillings, 17 mlynedd ar ôl iddo gael ei ysgrifennu.

Roedd yr adroddiad yn ystyried honiadau o gam-drin oedd wedi digwydd o fewn system ofal hen Gyngor Sir Clwyd.

Casgliad yr adroddiad oedd bod cam-drin yn y cartrefi gofal dan sylw yn "eang, ac wedi bod yn digwydd dros nifer helaeth o flynyddoedd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol