Rhian Duggan yw Llwydd newydd y Sioe Frenhinol yn 2014

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun, Mae Rhian Duggan wedi bod yn weithgar iawn gyda'r Sioe Frehinol ers blynyddoedd

Mae gwraig i ffermwr o Sir Faesyfed wedi cael ei hethol yn Llywydd y Sioe Amaethyddol Frenhinol ar gyfer 2014.

Rhian Duggan, o Crossgates, ger Llandrindod, yw'r chweched merch i ddal y swydd ers i'r Sioe gael ei sefydlu yn 1904.

Sir Faesyfed fydd yn noddi'r sioe y flwyddyn nesaf, a hynny am y pumed tro ers i'r sioe ymgartrefu yn Llanelwedd yn barhaol yn 1963.

Mae Mrs Duggan wedi bod yn weithgar iawn gyda'r Sioe dros y blynyddoedd ac wedi chwarae rhan flaenllaw mewn ymgyrchoedd codi arian.

Bu hefyd yn ysgrifenyddes pwyllgor Sir Faesyfed, ac yn un o lywyddion am oes y Gymdeithas. Mae hi hefyd yn is-lywydd Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Faesyfed.

Mae hi a'i gŵr, John, a'u mab, Andrew, yn ffermio gwartheg a defaid ar fferm 600 erw yn Crossgates. Maent hefyd yn cynhyrchu wyau, gyda 12,000 o ieir ar y safle.

Torri costau

Yn y cyfamser, mae cadeirydd y Sioe Frenhinol wedi dweud y byddan nhw'n ceisio torri costau a chynyddu incwm yn y dyfodol.

Yng nghyfarfod y cyngor yn Llanfair-ym-Muallt dros y penwythnos, dywedodd John Davies y byddai'r gymdeithas yn ceisio elwa o gyfleoedd a thorri ar wastraff.

Yn ôl Mr Davies, mae 'na gynnydd wedi'i wneud o ran rheoli cyllid a chynllunio rheoli.

Mae'r gymdeithas hefyd wedi buddsoddi mewn technolegau ynni adnewyddol, gan gynnwys system ynni haul ar do'r Neuadd Fwyd ar y safle, allai arbed hyd at £26,000 y flwyddyn.

Ychwanegodd y byddan nhw nawr yn canolbwyntio ar leihau eu defnydd o ddŵr.

"Mae ein hawydd i dorri costau'n cydfynd â'r amcan o gynyddu incwm," meddai Mr Davies.

"Rydym wastad yn edrych ar gyfleoedd i ddatblygu a gwella ein digwyddiadau. Roedd agor llwybr dan ddaear, oedd yn ein galluogi i gael mwy o stondinau yn y Ffair Aeaf, yn enghraifft o'r hyn y gellir ei gyflawni.

"Daeth hyn â dros £8,000 yn rhagor o incwm i'r gymdeithas ac yn dangos beth y gellir ei wneud gydag ymdrech ac ymrwymiad."

Cyfeiriodd Mr Davies hefyd at y niferoedd a ddaeth i'r ddwy sioe eleni - gyda record yn cael ei thorri yn y Sioe Frenhinol ym mis Gorffennaf, ac daeth mwy o ymwelwyr nag erioed o'r blaen i'r Ffair Aeaf ddechrau Rhagfyr, gan ddweud fod 2013 wedi bod yn un o'r blynyddoedd gorau dros y 24 mlynedd diwetha'.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol