Arolwg yn dangos cynnydd economaidd

Published
image captionMae'r FSB yn dweud bod y cynnydd mwyaf mewn swyddi mewn diwydiannau fel adeiladu

Mae arwyddion bod mwy o swyddi yn cael eu creu gan gwmnïau bach a chanolig yng Nghymru, oherwydd mwy o hyder yn yr economi dros y misoedd diwethaf.

Mae Ffederasiwn y Busnesau Bach (FSB) ac Acorn, cwmni recriwtio mwyaf Cymru, wedi darganfod bod cyflogwyr yn fwy parod i roi gwaith i fwy o staff.

Daw'r canlyniadau o waith ymchwil mewn nifer o ddiwydiannau gwahanol.

Roedd y ffigyrau ar gyfer Gorffennaf hyd at Medi yn dangos bod 1.38 miliwn o bobl wedi eu cyflogi yng Nghymru, cynnydd o 22,000 o'i gymharu â 2012.

Mwy o hyder

Dywedodd Acorn eu bod yn gweld mwy o alw am staff parhaol a dros dro, yn enwedig mewn swyddi i adeiladwyr neu grefftwyr fel plastrwyr neu beintwyr.

Cafodd y canlyniadau yn cyhoeddi gan yr FSB yn eu harolwg chwarterol.

Er bod maint y sampl yn weddol fach, mae'n dangos bod y rhan fwyaf o gwmnïau yn cynyddu nifer eu gweithwyr.

Dyma'r tro cyntaf i'r arolwg ddangos cynnydd fel hyn ers dechrau casglu'r wybodaeth yn 2010.

Roedd hefyd yn dangos bod y rhan fwyaf o fusnesau yn hyderus o gynnydd ym myd busnes, ond bod pryder am ddiffyg gweithwyr medrus.

Dywedodd Dr Rachel Bowen o FSB Cymru: "Rydym yn gweld tystiolaeth bod gwelliant yn dechrau yng Nghymru.

"Mae hyn yn creu mwy o swyddi. Rydym yn gwybod mai cwmnïau bach sy'n creu'r rhan fwyaf oherwydd ffigyrau'r ONS, felly mae'n dda gweld mai busnesau bach sydd y tu ôl i'r gwelliant economaidd."

'Economi yn gwella'

Un sydd wedi teimlo'r effaith yw Alex Lewis, perchennog cwmni Surviva yn Abertawe.

Ers dechrau'r busnes yn 2009 mae wedi ehangu'r cwmni i gyflogi pum gweithiwr llawn amser ac un rhan amser.

"Mae'r economi yn gwella, rydym yn cael mwy a mwy o ddiddordeb gan sefydliadau gwahanol a gan ein bod ni'n datblygu cynnyrch newydd drwy'r amser, gallwn edrych ar gwsmeriaid mewn meysydd gwahanol," meddai.

Matthew Jones, oedd yn gweithio fel labrwr, yw un o'r staff newydd yn Surviva.

"Gan fy mod i'n 20, rydw i'n gallu cynnal fy hun - roeddwn i'n arfer ennill £50 yr wythnos oedd ddim yn ddigon. Mae'n dda bod mwy o bobl ifanc yn cael gwaith."

Mae cyflogi gweithwyr newydd yn gost ychwanegol i fusnesau, ac mae cwmnïau yn aml yn amharod i wneud hynny tan eu bod yn hyderus ei fod yn gynaliadwy.

Dywedodd Acorn bod y diwydiannau adeiladu wedi gweld y cynnydd mwyaf mewn cyflogaeth ers pum mlynedd.

"Mae cyflogwyr wedi dangos yn 2013 eu bod yn edrych ymlaen at y chwe mis neu flwyddyn nesaf, ac am gyflogi mwy o bobl," meddai'r cyfarwyddwr, Dan Langford.

"Ym mhob ardal, mae cynnydd nid yn unig mewn swyddi ar gytundeb penodol, ond mewn swyddi parhaol, sydd yn amlwg yn bwysig wrth geisio deall beth mae'r economi yn ei olygu i ni."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol