Canlyniadau Uwchgynghrair Cymru

Cyhoeddwyd

Airbus 2 - 0 Lido Afan

Mae Airbus wedi cau'r bwlch ar frig y tabl gyda buddugoliaeth dros Lido Afan.

Sgoriodd Hart wedi pedwar munud, ac yna daeth yr ail gan Budrys 20 munud yn ddiweddarach i sicrhau'r pwyntiau i Airbus.

Dau bwynt yw'r bwlch rhwng Airbus a'r Seintiau Newydd nawr, er bod TNS wedi chwarae un gêm yn llai.

Mae'r golled yn gadael Lido Afan ar waelod Uwchgynghrair Cymru.

Drenewydd 2 - 0 Y Rhyl

Mae'r Drenewydd wedi cadw'r pwysau ar Gaerfyrddin gyda buddugoliaeth dros y Rhyl brynhawn Sadwrn.

Wedi iddyn nhw guro Caerfyrddin yr wythnos diwethaf, roedd y Drenewydd yn edrych am fwy o bwyntiau i gadw eu hunain yn y bedwerydd safle.

Llwyddon nhw i wneud hynny gyda goliau gan Boundford yn yr hanner cyntaf ac Evans gyda 20 munud yn weddill.

Dydy'r Rhyl heb ennill ers bron i fis, ac maent yn parhau yn y seithfed safle.

Prestatyn 0 - 0 Bangor

Mae Bangor wedi disgyn un safle wedi gêm ddi-sgôr ym Mhrestatyn.

Dyma'r ail wythnos yn olynnol i Fangor fethu a sgorio, wedi gêm gyfartal yn erbyn y Rhyl yr wythnos diwethaf.

Mae Prestatyn nawr yn yr wythfed safle, tri phwynt o flaen y Bala.

Straeon perthnasol