Cystadleuaeth Rygbi Ewropeaidd newydd?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Gall y gystadleuaeth newydd gael ei chynnal yn lle'r Cwpan Heineken

Gall cystadleuaeth rygbi Ewropeaidd yn cynnwys timau o Gymru, Lloegr, yr Alban, Iwerddon a'r Eidal gael ei gynnal y tymor nesaf, a hynny o dan reolaeth newydd.

Byddai'r gystadleuaeth yn cael ei redeg gan Bwyllgor y Chwe Gwlad yn lle'r Cwpan Heineken, sydd dan reolaeth European Rugby Cup (ERC).

Oherwydd hynny, byddai'r darlledwr BT Sport yn rhydd i gael yr hawliau i ddangos gemau'r gystadleuaeth newydd, gan fod ERC wedi gwerthu eu hawliau i Sky yn barod.

Undeb Rygbi Lloegr (RFU) sy'n arwain y trafodaethau, a'r unig gorff sydd ddim yn fodlon cymryd rhan yw Undeb Rygbi Ffrainc.

Dywedodd clybiau Lloegr yn gynharach yn y mis na fydden nhw'n cymryd rhan mewn unrhyw gystadleuaeth dan reolaeth ERC, sy'n gyfrifol am y Cwpan Heineken a'r Cwpan Amlin.

Tro pedol?

Roedd timau o wledydd eraill Ewrop i'w gweld wedi cytuno ar barhau i chwarae yn y Cwpan Heineken, tan y tro pedol yma.

Mae'r dadlau yn ymwneud a sut mae timau yn cymhwyso i chwarae yn y Cwpan Heineken, a hefyd am sut mae elw yn cael ei rannu.

Yn y cyfamser, mae ansicrwydd am ddyfodol y rhanbarthau Cymreig yn parhau, wedi i'r timau ac Undeb Rygbi Cymru fethu a dod i gytundeb yr wythnos diwethaf.

Mae cefnogwyr nawr yn galw am ddatrys y dadlau, er mwyn rhoi sefydlogrwydd i rygbi yng Nghymru.

Dyw'r rhanbarthau a'r undeb ddim yn cydweld am ba gystadleuaeth y dylai timau Cymru gystadlu ynddi.

Oherwydd hynny, nid yw'r Dreigiau, Gleision, Gweilch na'r Scarlets wedi arwyddo cytundeb newydd gyda'r undeb.

Mae URC yn dweud eu bod yn "obeithiol" y bydd y cytundeb yn cael ei arwyddo erbyn y terfyn ar ddiwedd y flwyddyn.

Straeon perthnasol