Glasgow 7-9 Gleision

Published
image copyrightGetty Images
image captionRoedd cynnig Rhys Patchell at y pyst o 62 metr yn rhyfeddol

Glasgow 7-9 Gleision

Gydag 13 o chwaraewyr yn absennol naill ai drwy salwch neu anafiadau, roedd hon yn fuddugoliaeth ysgubol i dîm ifanc y Gleision i gadw'u gobeithion o gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan Heineken yn fyw.

Pur anaml y mae gôl gosb yn uchafbwynt unrhyw hanner o rygbi, ond roedd cynnig Rhys Patchell yn un rhyfeddol.

Pan gafodd Glasgow eu cosbi wedi chwe munud, roedd ebychiad o syndod gan y dorf pan osododd Patchell y bêl y tu fewn i'w linell ddeg metr ei hun i anelu at y pyst.

Roedd yn gynnig o dros 62 metr, ond fe hwyliodd y bêl drosodd yn y gwynt cryf gyda digon i sbario.

Mewn gêm oedd yn llawn camgymeriadau, unig sgôr arall yr hanner oedd gôl gosb arall - gan Leigh Halfpenny y tro hwn - ond er hynny fe ddaeth peth drama cyn yr egwyl.

Gyda'u prop Sam Hobbs yn y cell cosb fe ddaeth pwysau ar linell y Gleision, ac fe groesodd Matawalu am gais i'r ymwelwyr. Ond roedd y dyfarnwr fideo yn credu bod Rob Harley wedi rhwystro Patchell rhag taclo'r mewnwr ac ni chafodd y cais ei ganiatáu.

Yn y gwynt yn stadiwm Scotstoun roedd cicio at y pyst yn anodd dros ben, gan wneud cynnig Patchell yn well fyth.

Ond roedd cic gosb Halfpenny gyda chwarter awr yn weddill yn haeddu clod hefyd. Roedd ei gic o'r ystlys yn erbyn y gwynt, ond llwyddodd cefnwr Cymru yn berffaith i ymestyn mantais yr ymwelwyr.

Gyda deng munud yn weddill a Glasgow angen sgorio ddwywaith roedd hi'n ymddangos yn gyffyrddus i'r Gleision ond yna fe groesodd y prop Ryan Grant am gais o dan y pyst a gyda'r trosiad gan Duncan Weir roedd y tîm cartref yn ôl o fewn dau bwynt.

Pan ildiodd y Gleision gic gosb gyda 77 munud ar y cloc, daeth cyfle i Weir ennill y gêm i Glasgow, ond fe aeth ei gynnig heibio'r postyn pellaf.

Er gwaetha' mwy o bwysau gan y tîm cartref fe ddaliodd y Gleision eu gafael i sicrhau buddugoliaeth enwog a haeddiannol.