Y Bala a'r Seintiau'n ennill

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Uwch Gynghrair Cymru

Y Seintiau Newydd 4-0 Aberystwyth

Mae gan Y Seintiau Newydd fantais o bum pwynt bellach ar frig Uwchgynghrair Cymru Corbett Sports yn dilyn eu buddugoliaeth nos Wener.

Doedd y Seintiau ddim ar eu gorau yn yr hanner cyntaf, ond er hynny daeth gôl i Mike Wilde wedi 36 o funudau i'w rhoi ar y blaen.

Mae Aberystwyth wedi mwynhau canlyniadau da yn ddiweddar ac ond wedi colli unwatih mewn saith gêm cyn nos Wener.

Ond pan ychwanegodd Matty Williams ail i'r Seintiau wedi 56 munud roedd y 'sgrifen ar y mur.

O fewn dau funud roedd Alex Darlington wedi ychwanegu'r drydedd i'r tîm cartref.

Gydag ysbryd yr ymwelwyr yn diodde' fe sgoriodd Greg Draper y bedwaredd i'r Seintiau, sydd wedi ymddangos ar dabl prif sgorwyr timau Ewrop gyfan yr wythnos hon yn y trydydd safle.

Mae'r canlyniad yma'n golygu eu bod nhw bellach yn sgorio mwy na thair gôl ymhob gêm ar gyfartaledd, gyda 49 mewn 16 o gemau.

Bala 7-0 Gap Cei Connah

Stori wahanol oedd hi ar Faes Tegid wrh i'r Bala chwalu'r gwrthwynebwyr o Gei Connah.

Digon araf oedd hi yn y dechrau ac roedd rhaid aros am 39 munud cyn i Ryan Valentine roi'r tîm cartref ar y blaen.

Ond wedi'r egwyl agorwyd y llifddorau. Sgoriodd Mark Connolly o fewn tri munud i'r ailddechrau i ddyblu mantais y Bala.

O fewn chwe munud roedd Connolly wedi cael un arall i'w gwneud hi'n 3-0, ac wedi 57 munud roedd hi'n bedair wrth i Ian Sheridan gael un arall.

Keiran Smith oedd y nesaf i ychwanegu ei enw at y sgorwyr gyda'r bumed i'r Bala cyn i Sheridan ychwanegu un arall o fewn 60 eiliad.

Roedd hi eisoes yn chwalfa cyn i Lewis Codling ychwanegu'r seithfed gyda munud o chwarae'n weddill.

Mae'r fuddugoliaeth yn codi'r Bala un safle yn uwch yn y tabl, ond yn newyddion drwg iawn i Gei Connah gan eu bod nhw bellach wedi colli wyth gêm yn olynol yn yr Uwchgynghrair.