Dyn wedi marw mewn gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae dyn 49 oed wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd ym Mhontypridd brynhawn Gwener.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ger croesfan ar Heol Gelliwastad ger y gyffordd â Lôn Penuel am 12:10pm ddydd Gwener.

Bu'r dyn lleol mewn gwrthdrawiad â char Peugeot 406 lliw arian. Fe gafodd anafiadau difrifol yn y gwrthdrawiad, ac er iddo gael ei gludo i Ysbyty Brenhinol Morgannwg bu farw yno'n ddiweddarach.

Mae Heddlu'r De yn apelio ar unrhyw dystion i'r gwrthdrawiad, neu unrhyw un oedd yn yr ardal ar y pryd ac a welodd y dyn yn cerdded cyn y digwydd i gysylltu gyda nhw.

Maen nhw hefyd yn awyddus i glywed gan bobl a welodd y car Peugeot'n cael ei yrru cyn y digwyddiad.

Dylai pobl all fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio'r heddlu ar 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.