Troseddau adar yn waeth yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gweld cudyll glas yn plymio yn 'olygfa syfrdanol' yn ôl yr RSPB

Mae Cymru'n un o'r rhannau gwaethaf yn y DU am droseddau yn erbyn adar ysglyfaethus, yn ôl adroddiad blynyddol cymdeithas gwarchod adar yr RSPB.

Mae'r ffigyrau'n datgelu bod bron un o bob deg trosedd yn erbyn adar o'r fath yn y DU yn ystod 2012 wedi digwydd yng Nghymru.

Dywed yr adroddiad hefyd bod 12 achos o adar ysglyfaethus prin yn cael eu gwenwyno, gydag ymosodiadau ar farcutiaid coch ym Mhowys a chudyllod glas yng Nghonwy yn eu plith.

Cymru oedd yr unig ran o'r DU lle cafodd adar sglyfaethus eu lladd drwy wenwyno yn unig.

Gosod abwyd

Dywedodd yr RSPB bod yr "adar godidog" yma'n cael eu herlyn yn anghyfreithlon mewn ardaloedd lle y dylent ffynnu.

Mewn un achos pryderus bu ymdrech i wenwyno cudyllod glas mewn chwarel yng Nghonwy drwy glymu colomen i graig islaw nyth y cudyll glas fel abwyd i gario'r gwenwyn.

Llwyddodd yr heddlu i gael gafael ar yr aderyn dan sylw gyda chymorth yr RSPB, ond bu farw yn ddiweddarach. Dangosodd ymchwiliad gan yr RSPB bod gwenwyn wedi ei ddefnyddio ar ddau aderyn arall yn yr un lle, a bod abwyd wedi ei osod yn y llecyn ers rai wythnosau.

Datgelodd uned ymchwilio'r RSPB hefyd bod 45 o droseddau yn erbyn adar o bob rhywogaeth wedi eu hadrodd yng Nghymru dros y cyfnod, ond maen nhw'n dweud hefyd bod y ffigwr yn debyg o fod yn llawer uwch gan nad yw troseddau o'r fath yn aml yn cael eu cofnodi.

'Angen gweithredu llym'

Dywedodd cyfarwyddwr gwarchodaeth yr RSPB, Martin Harper: "Ychydig iawn o olygfeydd byd natur sydd mor syfrdanol â gweld cudyll glas yn plymio... golygfa y dylai pawb fedru mwynhau wrth ymweld â chefn gwlad.

"Ond mae'r adar godidog yma'n cael eu tynnu o rannau o'r wlad lle dylen nhw fod yn ffynnu.

"Mae'r RSPB yn falch bod Comisiwn y Gyfraith wedi cydnabod yr angen i ymestyn cyfrifoldeb cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr i'r rhai sy'n elwa o droseddau bywyd gwyllt yn y pen draw.

"Er hynny mae'r Comisiwn wedi argymell fersiwn o hyn fydd yn aneffeithiol yn ein tyb ni.

"Rydym am weld y llywodraeth yn gweithredu'n llym ar droseddau bywyd gwyllt drwy wneud newidiadau fydd yn gwneud gwahaniaeth i obeithion nifer o rywogaethau prin fel y cudyll glas."

Ar draws y DU mae'r adroddiad yn nodi 208 achos o adar yn cael eu saethu a'u lladd, gan gynnwys 15 bwncath (buzzard), 5 gwalch glas (sparrowhawk) a 4 cudyll glas (peregrine).

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol