Global Radio 'am werthu gorsafoedd' yng Nghymru

Published
image copyrightOther
image captionMi fydd Global Radio yn gwerthu rhai gorsafoedd yng Nghymru

Bydd Global Radio'n gwerthu rhai gorsafoedd yng Nghymru, gan ddweud na fydd y cwmni'n apelio eto yn erbyn dyfarniad y Comisiwn Cystadlu.

Dyfarnodd y Comisiwn fod Global Radio wedi torri rheolau yn ymwneud â chystadleuaeth wedi iddyn nhw brynu Real a Smooth Limited ym Mehefin 2012.

Yn dilyn apêl gan Globa, roedd adroddiad terfynol y comisiwn, gyhoeddwyd fis Tachwedd, yn dweud bod y newid yn debygol o arwain at gynnydd mewn prisiau hysbysebu mewn saith ardal o fewn y Deyrnas Unedig.

De a gogledd Cymru yw dwy o'r ardaloedd hyn.

Fe fydd Global Radio'n gwerthu unai Real neu Heart yng ngogledd Cymru, a Real neu Capital FM yn y de.

Mewn datganiad heddiw, dywedodd llefarydd ar ran y cwmni:

"Heddiw, mae Global wedi cyhoeddi na fydd y cwmni'n apelio yn erbyn penderfyniad y Tribiwnlys Apêl Cystadlu (CAT) i gefnogi dyfarniad y Comisiwn Cystadlu (CC) ar uno Global a GMG.

"Fe ddywedodd y CC bod Global yn rhydd i weithredu yn Llunain a Gorllewin Canolbarth Lloegr, yn ogystal â chaniatâu i waith barhau yn genedlaethol yn fasnachol ac ar yr awyr.

"Ond, roedd y CC yn galw am i ni ddiosg gorsafoedd mewn saith ardal lleol. Bydd Global rwan yn parhau â'r broses. Does dim disgwyl cyhoeddiad nes dechrau 2014."

Y goblygiadau yng Nghymru

Mae rhwng 60 a 70 o bobl yn gweithio i Global Radio yng Nghymru.

Yn y de mae tua 25 o'r rhain yn gweithio ym Mae Caerdydd i Capital FM, a rhyw 20 arall yn Radyr i Real Radio.

Mae'r tua 20 o staff sy'n gweithio i'r cwmni yn y gogledd i gyd yn gweithio yn Wrecsam, i Heart North West and Wales a Heart Cymru (Champion 103, gynt).

Er bod dyfarniad y CC yn gorchymyn Global i werthu Real neu Heart yn ngogledd Cymru, does dim aelodau staff yn gweithio i Real yno gan fod yr orsaf yn Radyr yn berchen ar drwydded genedlaethol ac o'r fan honno mae'r holl gynnwys Cymreig yn cael ei ddarlledu.

Straeon perthnasol