Enwi'r bachgen fu farw yn Ysgol Gyfun Penfro ddydd Iau

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywedodd prifathro Ysgol Gyfun Penfro, Frank Ciccotti, y bydd colled fawr ar ôl Derek Brundrett

Mae'r bachgen 14 oed fu farw yn Ysgol Gyfun Penfro ddydd Iau wedi ei enwi fel Derek Brundrett.

Daethpwyd o hyd iddo mewn ardal goediog yn agos i dderbynfa'r ysgol.

Dywedodd prifathro'r ysgol, Frank Ciccotti fod y bachgen yn ddisgybl "hoffus a phoblogaidd".

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys fod teulu'r bachgen wedi cael gwybod, a hefyd y crwner.

Dywedodd Mr Ciccotti fod staff a disgyblion yn drist iawn ar ôl clywed am y farwolaeth.

"Roedd yn ddisgybl hoffus a phoblogaidd gyda grŵp agos o ffrindiau," meddai.

"Bydd colled fawr ar ei ôl.

"Rydym yn cydymdeimlo gyda'i deulu a'i ffrindiau. Mae yn ein meddyliau o hyd."

'Disgybl hoffus'

Dywedodd fod yr ysgol yn ceisio cynorthwyo staff a disgyblion drwy gynnal cyfres o wasanaethau arbennig, a bod cynghorwyr profiadol a gweithwyr cymorth ar gael i siarad â'r disgyblion.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r ysgol ychydig wedi 2:00pm ddydd Iau.

Mewn datganiad yn dilyn hynny, dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed Powys:

"Mae'r heddlu yn Sir Benfro wedi dechrau ymchwilio i amgylchiadau'n ymwneud â marwolaeth drasig bachgen 14 oed a ddigwyddodd y prynhawn yma yn Ysgol Gyfun Penfro.

"Mae teulu'r bachgen wedi cael gwybod ac mae crwner Ei Mawrhydi wedi cael ei hysbysu.

"Mae swyddogion cyswllt ysgolion yr heddlu wedi bod yn gweithio gyda'r ysgol i sicrhau lles gweddill y disgyblion."

Straeon perthnasol