Cefnogwyr yn lleisio barn am ffrae rygbi Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
disgrifiad o’r llunMae grwp cefnogwyr am weld y rhanbarthau yn parhau yn eu ffurf presennol

Bydd aelodau o glybiau cefnogwyr rhanbarthau rygbi Cymru yn cwrdd â phrif weithredwr Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis, ddydd Llun.

Daw'r cyfarfod wedi i gefnogwyr ddweud eu bod yn teimlo'n "rhwystredig" oherwydd y ffrae sy'n parhau rhwng yr undeb a'r rhanbarthau.

Dydy'r undeb a'r rhanbarthau'n methu cytuno ar faterion ariannol, y nifer o chwaraewyr o Gymru sy'n gadael i fynd at dimau tramor, na chwaith pa gystadlaethau y dylai'r rhanbarthau gymryd rhan ynddyn nhw.

Roedd cyfarfod rhwng yr undeb a'r rhanbarthau ddydd Mercher, ond ni ddaeth unrhyw gytundeb.

Dywedodd llefarydd ar ran grŵp cefnogwyr y Gleision yn dweud bod yr anghydfod yn "siomedig ac yn rhwystredig iawn".

Anghydfod

Daeth cynrychiolwyr o'r pedwar rhanbarth, y Scarlets, y Gweilch, y Gleision a'r Dreigiau at ei gilydd i gwrdd ag URC ddydd Mercher i geisio datrys y ffraeo rhyngddynt.

Mae'r rhanbarthau am chwarae yn erbyn timau Lloegr yn hytrach na chwarae yn y cwpan Heineken, ac mae pryder am faint o chwaraewyr Cymreig sy'n gadael y wlad i chwarae i dimau yn Lloegr ac ar y cyfandir.

Wedi'r cyfarfod, dywedodd yr undeb eu bod yn "obeithiol" y byddai'r rhanbarthau yn arwyddo cytundeb newydd erbyn diwedd y flwyddyn.

Dywedodd cadeirydd y Gleision, Peter Thomas: "Mae'n rhaid i ni barhau i drafod a siarad.

"Fel corff cyfrifol, rydym yn ceisio dod i ddatrysiad a byddwn yn parhau i wneud hynny."

Ond mae aelod o grwp cefnogwyr wedi dweud wrth BBC Cymru nad oes unrhyw ystyriaeth am gefnogwyr yn y trafodaethau.

'Cefnogwyr ar draws Cymru'

Dywedodd Sarah Hopkins: "Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi lleisio ein barn, ac nid yn unig ni fel grŵp cefnogwyr ond cefnogwyr ar draws Cymru, yn dangos ein bod yn teimlo'n rhwystredig.

"Mae hynny am y diffyg datblygiad, diffyg gwybodaeth, a'r ffaith nad yw'r Undeb yn enwedig yn gwrando ar farn y cefnogwyr am y sefyllfa."

Dywedodd bod cefnogwyr o'r pedwar rhanbarth wedi ceisio datgan eu pryderon yn y gwanwyn, ond bod eu cais wedi ei wrthod gan URC.

"Rydym yn teimlo nawr ein bod wedi cyrraedd y pwynt lle mae angen i bobl glywed ein lleisiau," meddai.

"I ni fel cefnogwyr mae hefyd am ble rydym yn gwylio ein rygbi, lle mae ein plant yn ei wylio a lle rydym yn gwario ein harian hefyd.

"Nid yn unig URC sy'n buddsoddi yn ein clybiau - rydym ni hefyd ac wedi bod yn gwneud ers blynyddoedd.

"Yr hyn rydym yn awyddus i'w weld yw sicrhau bod y rhanbarthau yn parhau yn eu ffurf presennol."

Mae BBC Cymru wedi gofyn am ymateb gan Undeb Rygbi Cymru.

Wedi'r cyfarfod ddydd Mercher, dywedon nhw mewn datganiad: "Yn y cyfnod allweddol hwn i rygbi yng Nghymru, mae'r Undeb yn parhau i weithio'n galed er mwyn lles rygbi Cymru yn ei gyfanrwydd.

"Byddai'n annheg ar y cefnogwyr, y chwaraewyr a rygbi yng Nghymru i wneud unrhyw sylw pellach ar hyn o bryd.

"Ond, mae URC yn obeithiol y bydd y rhanbarthau yn penderfynu i barhau gyda'r cytundeb chwarae erbyn y terfyn o Ragfyr 31, 2013."

Straeon perthnasol