£120,000 o ddirwyon am wenwyno

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd nifer o weithwyr eu gwenwyno yn safle Euticals yn Sandycroft ar Lannau Dyfrdwy

Bydd dau gwmni cemegol yn gorfod talu dirwyon o £120,000 yn dilyn achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Clywodd y llys bod gweithwyr wedi cael eu gwenwyno gan nwy sy'n cael ei ddefnyddio wrth wneud meddyginiaeth ar gyfer clefyd y galon.

Plediodd Archimica Chemicals yn euog i chwe chyhuddiad o beidio cydymffurfio â rhybuddion diogelwch tra bod cwmni Euticals Ltd - a gymrodd yr awenau ar y safle yn ddiweddarach - yn euog i ddau gyhuddiad tebyg.

Y Gweithgor Iechyd a Diogelwch ddaeth â'r cyhuddiadau gerbron.

Mae'r ddau gwmni bellach wedi mynd i'r wal. Cafodd Archimica ddirwy o £80,000 ac Euticals £40,000.

Dywedodd y Barnwr Philip Hughes bod staff wedi cael eu gwenwyno, gan ddweud:

"Fe ddioddefodd yr unigolion yma anafiadau difrifol iawn a newidiodd eu bywydau. Fe fyddan nhw'n cario'r creithiau am weddill eu bywydau.

Niwed parhaol

Un a ddioddefodd yw Nigel Verdon, 41 oed o Ellesmere Port yn Sir Gaer - fe gafodd niwed i'w ymennydd tra'n gweithio ar safle'r cwmni yng Nglannau Dyfrdwy ym mis Gorffennaf 2012.

Bydd Mr Verdon nawr yn dwyn achos sifil am iawndal yn erbyn y cwmni oherwydd y niwed a gafodd i'w ymennydd.

Dim ond 12 o achosion eraill sydd wedi eu cofnodi ar draws y byd o bobl yn cael ei gwenwyno gan methyl iodide.

Gobaith Mr Verdon ydy y bydd cwmnïau cemegol eraill yn tynhau eu rheolau diogelwch.

"Dim ond ers rhyw chwe wythnos oedd Nigel wedi bod yn gweithio yno ac mi oedd e dal i gael hyfforddiant," meddai Matthew Clayton, o gwmni cyfreithol Slater & Gordon.

"Does ganddo ddim syniad sut y daeth i gysylltiad â'r cemegyn. Ond yn ôl ymchwil gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch roedd un rhan o'r ffatri yn gollwng. Mi oedd hyn wedi digwydd am fod 'na follten yn rhydd ac wedyn mi oedd rhan arall yn gollwng hefyd."

Er i Mr Verdon gael menig, masg ac esgidiau arbennig i'w gwisgo doedd o ddim wedi cael oferôl i roi dros ei ddillad.

"Nid dim ond cael ei anadlu i mewn mae methyl iodide ond mae e hefyd yn cael ei amsugno mewn i'r croen. Mi oedd yr effaith ar Nigel a'i deulu yn ofnadwy," ychwanegodd Mr Clayton.

Mi gafodd y tad ffit yn ei waith a bu'n rhaid iddo gael gofal dwys ar ôl datblygu ceulad gwaed ar yr ymennydd. Er iddo oroesi mae ganddo niwed parhaol i'w ymennydd.

'Cymuned leol?'

Yn dilyn yr achos mae Mr Verdon wedi cyhoeddi datganiad sy'n dweud ei bod hi wedi cymryd 12 mis i gwmni Euticals gyfaddef eu bod nhw'n gyfrifol.

"Dyw'r cwmni ddim wedi cysylltu gyda fi na fy nheulu i ddweud eu bod yn flin am yr hyn ddigwyddodd neu i ofyn os fydden nhw yn medru helpu mewn unrhyw ffordd.

"Heb Elaine (ei wraig) a fy nheulu nid yn unig y bydden i wedi gallu colli fy mywyd ond yn hawdd iawn fy nghartref."

"Os digwyddodd hyn i fi ar ôl chwe wythnos, beth am fy nghydweithwyr eraill sydd wedi gweithio yno yn hirach? Beth am y gymuned leol? Ydyn nhw hyd yn oed yn gwybod y niwed posib allai fod wedi digwydd iddyn nhw?"

Straeon perthnasol