Swydd arweinydd cyngor yn y fantol

Published
image captionFe wnaeth Mr Jones ymuno â Chynghrair Annibynnol Powys yn ddiweddar

Mae dyfodol arweinydd Cyngor Powys yn y fantol wrth iddo wynebu pleidlais o ddiffyg hyder.

Bydd cyfnod David Jones fel arweinydd y cyngor yn dod i ben os bydd cynghorwyr yn pleidleisio o blaid cynnig fydd yn cael ei roi gerbron yn ystod cyfarfod arbennig ar Ionawr 10.

Aelodau o'r cyngor sydd wedi torri oddi wrth y grŵp sy'n rheoli sydd wedi cyflwyno'r cynnig - maen nhw'n honni nad oes gan Mr Jones fandad i reoli bellach.

Fe wnaeth Mr Jones roi'r sac i dri aelod o gabinet y cyngor ar 26 Tachwedd gan ddweud bod angen gwneud er mwyn galluogi'r awdurdod i fynd i'r afael â'r her ariannol mae'r cyngor yn wynebu.

Yn dilyn hyn fe wnaeth y cynghorwyr gollodd eu swyddi adael grŵp Mr Jones - Grŵp Annibynnol y Sir - gan sefydlu grŵp eu hunain, sydd ag enw eithaf tebyg sef y Grŵp Annibynnol.

Mae'r grŵp newydd hwn yn cael ei arwain gan Graham Brown, sy'n dweud mai'r rheswm dros gyflwyno'r cynnig o ddiffyg hyder yw penderfyniad Mr Jones i ymuno â Chynghrair Annibynnol Powys (PIA).

Dim mandad?

Aelodau o'r grŵp hwnnw sydd bellach yn dal pob swydd o fewn y cabinet.

Dywedodd Mr Brown: "Fe wnaeth pobl bleidleisio o blaid arweinydd Grŵp Annibynnol y Sir oherwydd nad oedden nhw eisiau i'r PIA fod mewn pŵer.

"PIA sydd bellach yn llywodraethu oherwydd gweithredoedd yr arweinydd ac mae hyn yn mynd yn erbyn ewyllys y bobl."

Mae'r cyngor yn wynebu toriadau o £40 miliwn dros y tair blynedd nesaf.

Mae'n draddodiad o fewn gwleidyddiaeth leol Powys i ymgeiswyr sefyll fel aelodau unigol ac i'r rhai llwyddiannus ddod at ei gilydd wedi etholiad er mwyn creu gweinyddiaeth i reoli.

Mae'r BBC wedi gofyn i Mr Jones am ymateb.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol