Tywysog Charles yn ymweld â Phriordy Eglwys Ewenni

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eglwys Yng Nghymru
Disgrifiad o’r llun,
Corff yr Eglwys ym Mriordy Ewenni

Bydd aelod o'r teulu Brenhinol yn ymweld â Phriordy Eglwys Ewenni am y tro cyntaf mewn dros 600 mlynedd yn hwyrach.

Mi fydd y Tywysog Charles, yn ymweld â'r priordy ym Mro Morgannwg ac yn cael ei hebrwng o gwmpas yr adeilad a adeiladwyd yn 1126 gan y Normaniaid.

Pwrpas yr ymweliad i'r tywysog ydi gweld gwaith adfer Cadw i gorff yr eglwys, a arferai fod yn fynachlog.

Wrth ymweld mi fydd y Tywysog yn olynu ei hynafiad, Brenin Harri IV.

Arhosodd Brenin Harri yn y Priordy Benedictiaidd yn 1405, tra roedd yn ymladd gwrthryfel Owain Glyndŵr.

'Trysor Cudd'

Meddai Archddiacon Margam ac offeiriad Ewenni, Phillip Morris : "Mae'r gynulleidfa wrth eu boddau bod Tywysog Cymru yn dod i ymweld ag Eglwys Briordy Ewenni.

"Mae'r priordy yn un o drysorau cudd Cymru, yn esiampl hynod o bensaernïaeth y Normaniaid, ac yn dal i fod yn eglwys sy'n cael ei defnyddio heddiw."

Yna bydd yn cyfarfod nifer o aelodau'r eglwys yno gan gynnwys yr arlunydd Alexander Beleshenko o Abertawe wnaeth dylunio'r sgrin newydd i'r pulpud.

Yn ogystal mi fydd y Tywysog Charles yn cyfarfod Jeremy Picton-Turbervill a'i deulu.

Mae teulu'r Turbevilles wedi bod yn berchen ar y priordy ers diddymu'r mynachlogydd yn y 16eg ganrif, adeg y diwygiad Protestanaidd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol