Gwaith Halo yn symud o Wynedd i Gasnewydd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae gwaith bellach wedi peidio yn y ffatri Halo yn Nhywyn

Mae dros 100 o swyddi wedi eu colli yn Nhywyn, Gwynedd, wrth i gwmni Halo gau eu ffatri yno.

Mae'r ffatri wedi bod yn gyflogwr mawr yn yr ardal ers dros 30 mlynedd.

Cafodd y gweithwyr i gyd gynnig ail-leoli i Gasnewydd, ond dim ond 10% o'r 105 o weithwyr sydd wedi penderfynu cael eu trosglwyddo yno.

Adleoli

Dywedodd Llefarydd dros Halo, sydd yn rhan o gwmni Glisten Ltd: "Medrwn gadarnhau bod cynhyrchu ar ein safle yn Nhywyn wedi gorffen.

"Bydd cynhyrchu yn symud i'n safle pwrpasol yng Nghasnewydd.

"Creuwyd hwb cefnogaeth yn Nhywyn pan gyhoeddwyd ein bod yn symud, er mwyn rhoi gwybodaeth a chyngor i'r rhai fyddai'n cael eu heffeithio a bydd yn parhau i fod yno hyd y flwyddyn newydd.

"Rhoddwyd y cynnig i bob un o'r gweithiwyr symud i Gasnewydd.

"Roedd y cynnig yn cynnwys cefnogaeth ariannol, a'r cyfle i weld Casnewydd a'r ardal o'i chwmpas."

Siomedig

Yn sgïl cau'r ffatri dywedodd Cyngor Gwynedd eu bod nhw am wneud buddsoddi yn ardal Dysynni yn flaenoriaeth.

Meddai'r Cynghorydd John Wyn Jones, deilydd portffolio economaidd ar Gabinet Cyngor Gwynedd:

"Mae bwydydd Halo wedi bod yn gyflogwr pwysig yn ardal Meirionnydd ac yn naturiol rydym yn siomedig eu bod wedi penderfynu adleoli i ffwrdd o Dywyn oherwydd yr hinsawdd economaidd heriol.

"Ers y cyhoeddiad gan y cwmni ym mis Mehefin rydym wedi bod yn cydweithio yn agos gyda Halo a phartneriaid eraill megis y llywodraeth a Chanolfan Byd Gwaith er mwyn darparu pecyn sy'n cynghori'r rhai sydd â diddordeb ar sut i fynd ati i ddechrau busnes.

"Fel rhan o'r gwaith rydym yn gwneud pob ymdrech i gyfarwyddo pecynnau cefnogi menter i dargedu ardal Dysynni fel blaenoriaeth o fewn y rhaglen Cynllun Gwaith i Feirionnydd, ac rydym yn dal i gydweithio'n agos gyda'r llywodraeth i drafod cyfleoedd i ardal Tywyn."

Meddai llefarydd ar ran y Llywodraeth,: "Rydym yn parhau i ymchwilio i'r holl gyfleoedd i ddod â gwaith i Dywyn yn dilyn cau'r ffatri Bwydydd Halo."

Sefydlwyd Bwydydd Halo yn 1979 pan brynodd y cyn-berchennog Peter Saunders, Holgates Honey Farm a dod â'r cwmni i Dywyn. Roedd y cwmni yn arfer gwneud bwydydd ar gyfer cwmnïau megis Nestle, Cadbury a Marks & Spencer.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol