Bachgen 14 oed wedi marw

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Dimitri Legakis
disgrifiad o’r llunMae'r heddlu yn ymchwilio i amgylchiadau marwolaeth y bachgen 14 oed

Mae bachgen 14 oed wedi marw yn Ysgol Gyfun Penfro ddydd Iau.

Mae'r heddlu yn ymchwilio wedi i'r heddlu ddod o hyd i'r bachgen yn crogi mewn ardal goediog yn agos i dderbynfa'r ysgol.

Cafodd yr heddlu eu galw yno ychydig wedi 2:00pm ddydd Iau.

Mewn datganiad yn dilyn hynny, dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed Powys:

"Mae'r heddlu yn Sir Benfro wedi dechrau ymchwilio i amgylchiadau'n ymwneud â marwolaeth drasig bachgen 14 oed a ddigwyddodd y prynhawn yma yn Ysgol Gyfun Penfro.

"Mae teulu'r bachgen wedi cael gwybod ac mae crwner Ei Mawrhydi wedi cael ei hysbysu.

"Mae swyddogion cyswllt ysgolion yr heddlu wedi bod yn gweithio gyda'r ysgol i sicrhau lles gweddill y disgyblion."

Dywedodd prifathro Ysgol Gyfun Penfro, Frank Ciccotti, bod staff a disgyblion yn drist iawn ar ôl clywed am y farwolaeth.

"Roedd yn ddisgybl hoffus a phoblogaidd gyda grŵp agos o ffrindiau," meddai Mr Ciccotti.

"Bydd colled mawr ar ei ôl.

"Rydym yn cydymdeimlo gyda'i deulu a'i ffrindiau. Mae yn ein meddyliau o hyd.

"Rydym yn rhoi cymorth i staff a disgyblion i ddod i delerau gyda'r golled drwy gyfres o wasanaethau arbennig.

"Hefyd mae cynghorwyr profiadol a gweithwyr cymorth ar gael i siarad gyda'r rheiny sydd wedi eu heffeithio waethaf."