Hofrenyddion ddim yn hedfan

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunMi wnaeth hofrennydd EC 135 blymio mewn i do tafarn yn Glasgow

Cafodd y tri ambiwlans awyr yng Nghymru eu hatal rhag hedfan am fod yna brofion yn cael eu gwneud arnyn nhw ddydd Iau, er bod y mwyafrif wedi ail-ddechrau erbyn hyn.

Mae'r tri hofrennydd yn rhai EC-135 T2 a dyna'r math wnaeth blymio mewn i do tafarn yn Glasgow fis diwethaf.

Cafodd tri o'r criw yn yr hofrennydd a chwech o bobl oedd yn y dafarn ei lladd.

Dywedodd llefarydd ar ambiwlans awyr Cymru: "Dyw ein fflyd ddim yn hedfan ar hyn o bryd am fod yna brofion yn cael eu gwneud arnynt."

Cafodd rhai o hofrenyddion heddluoedd Cymru hefyd wedi cael eu cadw ar y ddaear yn dilyn y penderfyniad ddydd Iau.

Heddluoedd

Er mai NPAS (National Police Air Service) sydd berchen ar fwyafrif hofrenyddion heddluoedd Prydain, mae rhai yn cael eu llogi gan gwmni Bond Aviation.

Y cwmni yma sy'n gyfrifol am hofrenyddion Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent, a chafodd rhain eu hatal rhag hedfan.

Mae hofrennydd Heddlu Dyfed Powys yn fath gwahanol o hofrennydd ac nid yw'r penderfyniad yn effeithio arno.

NPAS sy'n gyfrifol am hofrennydd Heddlu Gogledd Cymru, ac er mai EC-135 yw hwnnw, fe fydd yn parhau i hedfan gyda chanllawiau newydd yn ymwneud ag isafswm tanwydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r De: "Tra bod y sefyllfa yma'n parhau fe fydd gwasanaeth awyr i'r rhanbarth yn cael ei ddarparu o ffynonellau eraill.

"Rydym mewn trafodaethau gyda Bond ac yn dilyn diweddariad am bryd y bydd yr hofrenyddion yn medru hedfan eto. Diogelwch yw'r brif flaenoriaeth ar gyfer yr Uned Awyr bob tro."