Cyngor Conwy yn penderfynu dymchwel pier Bae Colwyn

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Cyngor Conwy wedi penderfynu dymchwel y pier

Mae Cyngor Conwy wedi pleidleisio i ddymchwel pier hanesyddol Fictoria ym Mae Colwyn.

Daw'r penderfyniad yn dilyn trafodaethau y bore 'ma.

Ar hyn o bryd mae Cyngor Conwy yn gwario £53,000 bob blwyddyn ar gynnal a chadw'r strwythur a adeiladwyd yn 1900.

Ers 2008, mae'r cyngor wedi bod yn gofalu am y pier 750 troedfedd o hyd, wedi i'r perchennog Steven Hunt fynd yn fethdalwr.

Angen £15m

Yn ôl y cyngor, roedd angen £15m i adnewyddu'r pier.

Dywedodd dirprwy arweinydd Cyngor Conwy, Ronnie Hughes o'r Blaid Lafur, nad oedd neb yn fodlon dweud "o ble y byddai'r arian ychwanegol yn dod. Weithiau, mae'n well rhoi'r gorau iddi na chamarwain pobl".

Meddai John MacLennan (Ceidwadwyr), "mae gan y cyngor gyfrifoldeb i edrych ar ol y coffrau. Os ydyn ni'n gwario gormod yn fan hyn, bydd rhaid gwneud toriadau i wasanaethau eraill".

Ond doedd y cynghorydd annibynol, Bob Squire ddim yn cytuno. Roedd o'n dadlau bod "cefnogaeth gyhoeddus gref i achub y pier, nad oes modd ei anwybyddu".

Ychwanegodd, "Mae'r pier yn rhan o dreftadaeth Bae Colwyn. Os nad ydyn ni'n mynd ati i wneud cais am grant, fyddwn ni byth yn gwybod beth allai fod wedi digwydd".

Opsiynau i'w hystyried

Roedd gan gynghorwyr chwe opsiwn i'w hystyried, yn cynnwys dymchwel y pier, bwrw 'mlaen gyda'r adnewyddu, neu adnewyddu rhan o'r strwythur.

Ond dywedodd arbenigwyr y byddai pob opsiwn yn gostus. Roedd hefyd angen gwerth £174,000 o waith ar frys i ddiogelu'r strwythur.

Clywodd cynghorwyr fod pryder a fyddai'r grŵp cymunedol sefydlwyd i helpu i adnweyddu'r pier yn gallu ymgymryd â'r gwaith yn llwyddiannus.

Ond dywedodd Gavin Davies o'r grŵp na ddylid rhoi'r ffidil yn y to, gan y gallai'r broses gymryd misoedd, os nad blynyddoedd.

Aelod Cynulliad yn 'siomedig'

Meddai Darren Millar, Aelod Cynulliad Gorllewin Clwyd, "fe fyddwn i, fel nifer o bobl, yn caru gweld Pier Fictoria yn cael ei adnewyddu i safon y dyddiau a fu, ac rwy'n gwybod bod Cyngor Conwy wedi gweithio'n galed i geisio cyflawni hyn.

"Yn anffodus, mae'n anodd gweld sut y gall unrhyw brosiect sicrhau dyfodol y pier yn hirdymor. Felly, er fy mod i'n siomedig, rwy'n deall mai dymchwel y pier yw'r unig opsiwn realistig.

"Rwan, mae'n rhaid i'r cyngor weithio gyda Chronfa Dreftadaeth y Loteri, CADW a phartneriaid eraill i ddiogelu gwaith celf ac eitemau eraill diwylliannol a hanesyddol, a gwneud yn siwr y gall y cyhoedd barhau i'w mwynhau.

"Mae Bae Colwyn yn dref sy'n ffynnu. Roedd y pier wedi gweld dyddiau gwell, ac yn amharu ar y datblygiadau eraill yn y dre' ers tro.

"Er y bydd derbyn y penderfyniad yn anodd i ymgyrchwyr lleol, o leia' bydd y mater wedi ei ddatrys yn fuan, unwaith ac am byth".

Brwydr gyfreithiol

Roedd perchennog blaenorol y pier, Steven Hunt yn bresennol yn y cyfarfod.

Mae o'n tybio nad oes gan y Cyngor hawl i wneud penderfyniadau am yr adeilad ar hyn o bryd.

Meddai: "Mae hyn yn bisâr, nid y Cyngor sy'n berchen ar y pier.

"Mi fydd achos perchnogaeth y pier yn cael ei drafod eto, fe wnes i guro apêl yn erbyn rhesymau gwrthod fy mherchnogaeth.

"Ar y gorau, be sydd gan y Cyngor ydi opsiwn ar y pier, mae'r dadlau yn dal i fynd yn ei flaen, allan nhw ddim gwneud dim byd tan ma' hynny wedi ei setlo."

Ymatebodd llefarydd ar ran Cyngor Conwy: "Ers Mawrth 27, 2012 y cyngor sy'n berchen ar rydd-ddaliad y pier.

"Mae hyn wedi cael ei herio yn Yr Uchel Lys gan Steven a Gloria Hunt, gwrthodwyd eu cais gan Llys Sirol Caerdydd ond maent wedi cael yr hawl i apelio yn erbyn y dyfarniad yn Yr Uchel Lys.

"Mae dau ran wedi dychwelyd i'r llys sirol yng Nghaerdydd i'w barnu eto.

"Does yna ddim dyddiad ar gyfer hyn eto."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol