Allyriadau CO2: Cymru'n gwneud yn dda

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae nifer o ffermydd gwynt yng Nghymru gyda nifer o bobl yn eu gwrthwynebu

Mae Llywodraeth Cymru wedi llwyddo i gyrraedd eu targed i leihau allyriadau ar gyfer y flwyddyn gyntaf mae'r data wedi ei rhyddhau sef 2011.

Roedd y gostyngiad cyffredinol ar gyfer 2011 yn 10%.

Mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i ostwng allyriadau carbon deuocsid 3% y flwyddyn rhwng 2011 a 2020 yn ogystal â sicrhau gostyngiad o 40% erbyn 2020 o'i gymharu â lefel 1990.

Yn ôl adroddiad blynyddol y llywodraeth mae "ffigur allyriadau isel yn 2011 yn rhannol yn adlewyrchu lefel isel barhaus o weithgaredd economaidd yn ogystal â gaeaf mwyn arall".

Yn ogystal nid yw'n hawdd datgysylltu cyfanswm allyriadau Cymru o weddill y DU.

Mae'r llywodraeth yn credu bod y targed o 40% hefyd o fewn cyrraedd - maen nhw'n amcangyfrif bod allyriadau wedi gostwng rhyw 21% ers 1990.

Sector cyhoeddus yn arwain y ffordd

Dywedodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol Alun Davies: "Rwy'n croesawu'r adroddiad hwn sy'n dangos bod Cymru'n gwneud yn dda wrth leihau allyriadau ac yn ymateb i heriau newid hinsawdd mewn ffordd sydd o fudd i'n heconomi a'n cymunedau ni.

"Mae'r cynnydd a wnaed gan y sector cyhoeddus yn haeddu sylw ond rydym yn cydnabod bod llawer i'w wneud o hyd.

"Y flwyddyn nesaf, byddaf yn adnewyddu ein polisi ni ar y newid yn yr hinsawdd i sicrhau ein bod yn ateb yr her newid hinsawdd ac yn gwneud yn fawr o'r cyfle i sicrhau Cymru fwy ffyniannus.

"I'r perwyl hwnnw, rwy'n bwriadu dwyn ynghyd y bobl o bob rhan o Gymru sy'n gwneud y penderfyniadau allweddol, er mwyn inni gael alinio ein hadnoddau a chanolbwyntio ar y camau ymarferol y gallwn eu cymryd i wneud ein cymunedau'n gryfach a mwy ffyniannus ym mhob cwr o'r wlad."

Mae'r llywodraeth yn dweud bod eu data'n awgrymu bod y targed o 3% wedi cael ei gyrraedd hefyd ond ei bod hi'n bosib bod allyriadau 2011 wedi cael eu tanamcangyfrif, er y byddai'r targed ar gyfer y flwyddyn honno dal wedi cael ei gyrraedd yn hawdd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol