Cyfnod hirach dan glo i droseddwyr rhyw?

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunFe wnaeth y datguddiadau am Jimmy Savile arwain at lawer o bobl yn cysylltu â'r heddlu

Gallai troseddwyr rhyw sydd wedi defnyddio eu statws fel person pwerus er mwyn cyflawni troseddau wynebu cyfnod hirach yn y carchar wedi i ganllawiau newydd gael eu cyhoeddi.

Mae disgwyl i'r canllawiau hyn - fydd yn dod i rym y flwyddyn nesaf - roi mwy o bwyslais ar ymddygiad a chymhelliant y troseddwr, ac ar yr effaith ar y dioddefwr.

Maen nhw wedi cael eu gosod gan y Cyngor Dedfrydu ac yn ymwneud â dros 50 o droseddau gan gynnwys trais, troseddau rhyw yn erbyn plant a masnachu mewn pobl.

Bydd ffactorau eraill fydd yn cael eu hystyried gan farnwyr yn cynnwys a oedd y troseddwr wedi meithrin perthynas amhriodol gyda'r dioddefwr, a oedd celwydd wedi cael ei ddweud ynglŷn ag oed ac os gafodd y drosedd ei ffilmio.

Yn ogystal bydd dedfrydau mewn achosion o drais yn cael eu hymestyn, fel bod man cychwynnol y barnwr yn cael ei ymestyn i 15 mlynedd.

Yn y gorffennol roedd y ffigwr hwn ond yn cael ei ddefnyddio fel man cychwyn ar gyfer achosion oedd yn ymwneud â mwy nag un achos o drais.

'Ymateb i ddigwyddiadau'

Dywedodd Peter Davies - sy'n gyfreithiwr yng Nghaerdydd - wrth y Post Cyntaf bod hyn yn ymgais i ymateb i'r newidiadau yn y byd modern.

"Bydd defnyddio Facebook er enghraifft er mwyn paratoi rhywyn - grooming - bydd hwnna'n cael cosb eitha' mawr os bydd tystiolaeth o'r math yna o beth.

"Ond yn fwy na 'ny fydd na gynnydd sylweddol mewn rhai cosbau, er enghraifft lle mae 'na drais rhywiol yn deillio o drais corfforol erchyll bydd y gosb yna'n mynd fyny o tua 10 i 15 blynedd i rhwng 15 a 19.

"Ymgais yw hwn i ymateb i ddigwyddiadau oherwydd er mwyn i chi gael hyder mewn unrhyw gyfundrefn mae angen bod y cyhoedd yn derbyn bod y system sydd gyda ni yn 2014 yn ymateb i'r digwyddiadau modern sydd yn ein byd ni."

Un o'r digwyddiadau sydd wedi ennyn yr ymateb hwn yw'r datgeliadau am weithredoedd y darlledwr Jimmy Savile.

Fe wnaeth hyn godi ymwybyddiaeth o droseddau rhyw ac o ganlyniad fe aeth nifer fawr o bobl at yr heddlu ynglŷn â throseddau allai fod wedi eu cyflawni yn y gorffennol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol