Cleifion iau yn ffonio llinell gymorth ar ôl i lawfeddyg gael ei wahardd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd yr Athro Paul Berry ei wahardd yn llawn ym mis Ionawr

Mae llinell gymorth wedi derbyn mwy na 40 o alwadau yn dilyn y newyddion y gallai wyth o farwolaethau fod "wedi eu hosgoi" yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd.

Mae'r Athro David Paul Berry sydd yn llawfeddyg arbenigol ar yr iau wedi ei wahardd o'i waith ac mae'r heddlu wedi cadarnhau bod yr achos wedi ei gyfeirio atyn nhw.

Cafodd Mr Berry ei atal rhag gwneud llawdriniaethau cymhleth ym mis Hydref 2012 yn dilyn pryderon am rai o'i gleifion. Yn dilyn ymchwiliad mewnol cafodd ei wahardd yn llwyr o'i waith ym mis Ionawr.

Mi gafodd dau adolygiad eu cynnal a chasgliad un ohonynt oedd bod 10 o'r 31 o gleifion a gafodd lawdriniaethau ar yr iau gan y llawfeddyg wedi marw. Roedd wyth o'r marwolaethau yn rhai gellid "fod wedi eu hosgoi".

42 o gleifion

Mae'r Bwrdd iechyd lleol wedi ymddiheuro yn ddiamod i unrhyw deuluoedd sydd wedi eu heffeithio.

Cafodd llinell gymorth ei sefydlu ar gyfer unrhyw aelodau o'r cyhoedd oedd yn poeni ac yn ôl cyfarwyddwr meddygol yr ysbyty, Dr Graham Shortland mae 42 o gleifion wedi ffonio gan gynnwys dau deulu roedd swyddogion iechyd wedi bod yn trio cysylltu gyda nhw.

"Mae'r llinell gymorth wedi derbyn nifer o alwadau, gan gynnwys rhai o rannau eraill o Brydain ac mae staff nyrsio wedi bod yn darparu gwybodaeth ac yn cysuro aelodau'r cyhoedd," meddai.

"Rydym yn falch bod y ddau deulu roedden ni wedi bod yn ceisio cysylltu â nhw am beth amser bellach wedi cysylltu gyda ni ac gallwn nawr gynnig cefnogaeth briodol iddynt."

Er bod galwadau wedi ei gwneud i gynnal ymchwiliad cyhoeddus mi gafodd y rhain eu gwrthod gan y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford ddydd Mercher.

Y rhif ffon ar gyfer y llinell arbennig yw 0800 952 0244 sydd ar agor yn ddyddiol rhwng 10-4pm.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol