Damweiniau'r M4: y ffordd wedi ailagor

Published

Mae dwy ffordd ar draffordd yr M4 yng Nghastell Nedd Port Talbot wedi ailagor yn dilyn nifer o ddamweiniau rhwng 11 cerbyd.

Mi oedd y ffyrdd tua'r gorllewin rhwng Baglan a Fabian Way wedi cau am ryw awr a hanner ar ôl tair damwain bore Iau.

Mi ddigwyddodd un ddamwain rhwng chwe cherbyd, un arall rhwng tri o gerbydau a'r trydydd damwain rhwng dau gerbyd.

Cafodd dau o bobl eu trin gan y gwasanaethau brys.

Am gyfnod bu'n rhaid i deithwyr ddefnyddio'r ffordd galed i basio oedd yn golygu bod ciwiau yn mynd yn ôl hyd at droead Pil, cyffordd 37.

Ond erbyn 9.20am roedd y cerbydau oedd yn ymwneud gyda'r damweiniau wedi eu clirio o'r safle.