Cyngor FA Cymru: Rheolau newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Trefor Lloyd Hughes fygwth ymddiswyddo dros yr haf oherywdd y ffordd cafodd clybiau'r Barri a Llanelli eu trin gan y cyngor

Mae Cyngor Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi pleidleisio o blaid cyflwyno rheol sy'n golygu na fydd unrhyw un dros 70 yn cael sefyll yn etholiadau'r cyngor yn y dyfodol.

Fe bleidleisiodd y cyngor o blaid gosod uchafswm oed o 70 ar gyfer etholiadau nesa'r cyngor yn 2016, gyda'r oed yn gostwng i 65 ar gyfer yr etholiadau wedyn, yn 2020.

Y cyngor sy'n gyfrifol am lywodraethu'r gymdeithas ac mae'n cynnwys nifer fawr o aelodau oes - dros draean yr aelodau.

Ni fydd y rheolau ynglŷn ag etholiadau yn eu heffeithio nhw.

Mae llywydd y gymdeithas wedi awgrymu nad yw'r newidiadau sydd wedi cael eu cytuno'n mynd ddigon pell ond yn dweud fod newid yn gorfod bod yn "broses araf".

Adolygiad ac adroddiad

Cafodd yr argymhellion eu gwneud yn dilyn adolygiad gafodd ei gomisiynu gan y gymdeithas yn 2011 ac arweiniodd at adroddiad.

Cafodd 55 allan o'r 88 argymhelliad eu trafod yn ystod cyfarfod yn Llandrindod.

Ymysg y rhain oedd argymhelliad ynglŷn â'r aelodau oes sef y dylai rhai dros 80 golli eu hawl i bleidleisio mewn cyfarfodydd - nid yw'n glir ar hyn o bryd os cafodd hwn ei gymeradwyo.

Fe wnaeth yr adroddiad hefyd argymhell sefydlu nifer o bwyllgorau - fe wnaeth y cyngor bleidleisio o blaid gwneud hyn.

Bydd pwyllgorau rhyngwladol, cymunedol a byd-eang nawr yn cael eu sefydlu a bydd y gymdeithas yn penderfynu ar yr aelodau'n hwyrach.

Bydd gweddill yr argymhellion yn cael eu trafod mewn cyfarfod pellach yn y flwyddyn newydd.

Dim digon radical?

Yn siarad yn fuan wedi'r cyfarfod, dywedodd llywydd y gymdeithas Trefor Lloyd Hughes y gallai'r newidiadau wedi bod yn "llawer fwy radical".

Ychwanegodd: "Mae hyn yn rhywbeth newydd ac mae'n mynd i fod yn broses araf.

"Rwyf wir, wir yn credu y dylen ni gael mwy o bobl ifanc oherwydd fod ganddyn nhw weledigaeth newydd.

"Mae'n rhaid i ni fynd lawr y trywydd hwnnw a dweud wrth bobl ifanc 'dewch gyda ni, rydym eich eisiau'.

"Rwy'n falch fod sylfaen cadarn yna nawr ac rwy'n gobeithio fod pobl yn deall nad yw'n rhywbeth all gael ei wneud dros nos."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol