Ipsa wedi cyhoeddi argymhellion cyflogau ASau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae David Cameron wedi dweud bod codi cyflogau ASau yn 'annerbyniol'

Mae'r Awdurdod Safonau Seneddol, Ipsa, wedi cadarnhau y bydd cyflogau Aelodau Seneddol yn codi 11% ar ôl etholiad cyffredinol 2015.

Maen nhw'n dadlau y bydd rheoli taliadau ychwanegol yn fwy llym yn golygu na fydd cost i'r polisi wrth ystyried y sefyllfa yn ei chyfanrwydd.

Ond mae arweinwyr y prif bleidiau yn San Steffan wedi dweud bod y cynnydd yn "annerbyniol", ac wedi galw ar Ipsa i ail-ystyried.

Gan fod y awdurdod yn gorff annibynnol nid oes modd i ASau wrthod y cynnig heb newid y gyfraith.

'Annibynnol'

Ar hyn o bryd mae ASau yn cael cyflog o £66,000, ond mae'r awdurdod am weld hynny'n codi i £74,000 yn 2015.

Er y codiad o £7,000 mewn tâl, byddai rhaid i aelodau dalu cyfraniadau uwch i'w pensiynau a bydd toriad yn y swm mae aelodau yn ei gael wrth adael swydd o fewn y llywodraeth.

Dywedodd cadeirydd Ipsa Syr Ian Kennedy: "Am y tro cyntaf bydd tâl a phensiynau ASau yn cael eu gosod yn annibynnol, i ffwrdd o gytundebau sydd wedi cael eu cytuno'n San Steffan am resymau gwleidyddol.

"Rydym yn cael gwared ar daliadau ychwanegol gor-hael sydd wedi dyddio ac yn cyflwyno codiad untro i'r cyflogau. Bydd cysylltiad rhwng cyflogau ASau a rai pawb arall o hyn ymlaen."

Mae Ipsa yn bwriadu gweld y cynnydd yn cael ei gyflwyno ar ôl yr etholiad cyffredinol yn 2015.

'Annerbyniol'

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi dweud bod cynnydd o 11% i gyflogau mewn cyfnod o dorri gwariant "yn syml, yn annerbyniol".

Dywedodd Mr Cameron os na fyddai Ipsa yn newid eu meddwl, gall gael effaith ar eu dyfodol fel corff.

"Mae angen i Ipsa ail-feddwl... Does neb eisiau mynd yn ôl i drefn o ASau yn pleidleisio ar eu cyflogau eu hunain ond mae angen proses sy'n adeiladu ffydd y cyhoedd.

"Yn fy marn i, dylai hyn fod ynghyd â lleihau cost gwleidyddiaeth."

Mae arweinydd y blaid Lafur, Ed Miliband wedi galw am gynnal cyfarfod brys gyda Mr Cameron a'i ddirprwy, Nick Clegg, i drafod yr argymhellion.

Dywedodd llefarydd ar ei ran bod angen datrysiad i hybu hyder y cyhoedd mewn aelodau.

Cafodd Ipsa y cyfrifoldeb dros gyflogau ASau yn sgil sgandal costau Aelodau Seneddol yn 2009.

Straeon perthnasol