Dim cytundeb rhwng rhanbarthau Cymru a'r undeb rygbi

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
disgrifiad o’r llunMae'r ansicrwydd am ddyfodol y rhanbarthau yn parhau wedi'r cyfarfod

Mae cadeirydd clwb rygbi'r Gleision, Peter Thomas wedi dweud nad oes unrhyw gytundeb wedi cyfarfod rhwng Undeb Rygbi Cymru a'r rhanbarthau.

Daeth y cyfarfod, yn Stadiwm Liberty ddydd Mercher, i ben wedi dwy awr, ac mae bwriad cynnal mwy o drafodaethau.

Dywedodd yr undeb eu bod yn obeithiol y byddai'r rhanbarthau yn arwyddo cytundeb newydd erbyn diwedd y flwyddyn.

Os na fydd y rhanbarthau yn gwneud hynny, maent yn wynebu colli cyllid o hyd at £16.5m y flwyddyn.

Mae'r rhanbarthau hefyd yn ystyried gadael URC i chwarae mewn cystadleuaeth gyda chlybiau Lloegr y tymor nesaf.

Mae Peter Thomas yn dweud eu bod yn awyddus i "symud ymlaen er lles rygbi Cymru".

Ceisio datrys problemau

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunRoedd Sam Warburton wedi gosod terfyn o ddydd Mercher i'r Gleision a'r Undeb gynnig cytundeb newydd iddo

Roedd cynrychiolwyr o'r pedwar rhanbarth wedi cwrdd â URC mewn gobaith o ddatrys eu problemau.

Mae'r Gweilch, y Gleision, y Scarlets a'r Dreigiau yn dweud eu bod am chwarae yn erbyn clybiau o Loegr yn hytrach na chael eu gorfodi gan yr Undeb i gystadlu yn y cwpan Heineken.

Gallai'r rhanbarthau ddechrau achos cyfreithiol er mwyn cael yr hawl i chwarae mewn cystadlaethau heb ganiatâd URC.

Mae'r ansicrwydd yn parhau am os fydd y rhanbarthau yn arwyddo cytundeb newydd gyda'r Undeb cyn y dyddiad cau ddiwedd Rhagfyr.

Dywedodd Peter Thomas: "Mae'n rhaid i ni barhau i drafod a siarad. Roedd yr awyrgylch (y cyfarfod) yn dda ac roedd pawb yn ymddwyn mewn modd cyfrifol iawn.

"Rydym yn ystyried y problemau rydym yn eu hwynebu - o safbwynt y chwaraewyr, busnes cynaliadwy a chystadleuaeth.

"Mae'r ffaith nad yw clybiau Lloegr yn Ewrop a dyw clybiau Ffrainc heb benderfynu yn achosi ansicrwydd ar hyn o bryd.

"Fel corff cyfrifol, rydym yn ceisio dod i ddatrysiad a byddwn yn parhau i wneud hynny."

'Nifer o bynciau'

Wedi'r cyfarfod, dywedodd Undeb Rygbi Cymru mewn datganiad: "Yng nghyfarfod y Bwrdd Rhanbarthau Proffesiynol heddiw rhwng URC a'r pedwar rhanbarth cafodd nifer o bynciau eu trafod.

"Yn y cyfnod allweddol hwn i rygbi yng Nghymru, mae'r Undeb yn parhau i weithio'n galed er mwyn lles rygbi Cymru yn ei gyfanrwydd.

"Byddai'n annheg ar y cefnogwyr, y chwaraewyr a rygbi yng Nghymru i wneud unrhyw sylw pellach ar hyn o bryd.

"Ond, mae URC yn obeithiol y bydd y rhanbarthau yn penderfynu i barhau gyda'r cytundeb chwarae erbyn y terfyn o Ragfyr 31, 2013."

Roedd y rhanbarthau wedi bod yn awyddus i ddenu mwy o gyllid drwy ymuno a'r Cwpan Pencampwyr Rygbi, cystadleuaeth gafodd ei chynnig gan y clybiau Saesneg a Ffrengig.

Ond mae timau gwledydd Prydain, heblaw Lloegr, nawr wedi ymrwymo i barhau i chwarae yn y cwpan Heineken.

Roedd prif weithredwr URC, Roger Lewis wedi dweud ei fod am gefnogi'r rhanbarthau.

Roedd yr Undeb wedi cynnig rhoi cymorth i'r rhanbarthau i gadw eu chwaraewyr gorau o Gymru, drwy gynnig cytundebau canolog.

Ond mae'r ansicrwydd wedi arwain at nifer o chwaraewyr gorau Cymru yn ystyried gadael Cymru erbyn diwedd 2013/14.

Roedd capten Cymru a'r Gleision, Sam Warbuton wedi dweud bod rhaid i'r rhanbarth a'r Undeb gynnig cytundeb newydd iddo erbyn dydd Mercher.

Mae nifer eisoes wedi gadael am y cyfandir, gan gynnwys Jonathan Davies sydd wedi ymuno a Clermont yn Ffrainc.

Straeon perthnasol