Enwi dynes fu farw mewn gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae dynes fu farw wedi gwrthdrawiad yn Abertawe fore Mawrth wedi ei henwi fel Jayne Parker, 47 oed.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod Ms Parker yn byw yn lleol.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw tua 7:10yb wedi adroddiadau fod dynes wedi cael ei tharo gan gar Seat Leon lliw arian wrth iddi gerdded ger Lôn Sketty tuag at gyfeiriad Ffordd Y Mwmbwls.

Cafodd ei chludo i Ysbyty Treforys yn y ddinas, ond bu farw o'i hanafiadau yn ddiweddarach.

Cafodd gyrrwr y car ei arestio ar amheuaeth o yrru yn beryglus ac mae wedi ei ryddhau ar fechnïaeth tra bod ymchwiliadau yn parhau.

Mewn datganiad, dywedodd teulu Ms Parker mai'r peth pwysicaf yn ei bywyd oedd ei mab.

"Mae'r nifer o bobl sydd wedi dangos eu cydymdeimlad hefo ni wedi bod yn gwbl annisgwyl ac fel teulu mae'n wych i gael gwybod faint o feddwl oedd gan bobl ohoni.

"Bydd pawb oedd yn adnabod Jayne yn ei methu."

Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio i'r gwrthdrawiad ac yn apelio i unrhyw un welodd y digwyddiad i gysylltu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555111 gan roi rhif 62130386977.

Straeon perthnasol